o nás
    kontaktujte nás
    všeobecné podmínky
    způsob platby
    pojištění
    jak rezervovat
    trajekty
    praktické informace

    na mapě
    dle regionů
    dle parametrů
    dle názvu
    rychlé hledání
    nápověda

    slevy
    dotazník
    novinky

    zastoupení ČR v Itálii
    zastoupení SR v Itálii
    zastoupení Itálie v ČR
    itinerář
    průvodce
    kuchyně

mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Atri
Celano
Chieti
Lanciano
L'Aquila
Scanno
Sulmona
Teramo
Vasto
nahoru
Nejhezčím z abruzzských měst na kopci je Atri, bludiště úzkých postranních uliček, schodů a průchodů, s cihlovými nebo kamennými domy a kostely. Dóm ze 13. století spočívá na místě někdejších římských lázní - krypta kdysi sloužila jako bazén a v apsidě uvidíte fragmenty původní podlahové mozaiky. Apsida se také pyšní freskovým cyklem z 15. století, v němž Andrea Delito zachytil krajinu a architekturu v rozmanitých výjevech ze Starého a Nového zákona. V křížové chodbě se můžete pokochat pohledem na cihlovou zvonici z 15. století. Je zde také vchod do římského vodojemu a k základům barvířské dílny.

Trhy se zde konají každé pondělí.

Okolí: jižně od Atri trůní na kopci městečko Penne. Vyniká pozoruhodnou stejnorodostí ulic a domů z načervenalých cihel, jež městu dodávají hřejivou atmosféru. Východně od Atri naleznete Loreto Aprutino, známé freskou "Poslední večeře" (14. století) v kostele Santa Maria in Piano.


nahoru
Této vesnici na severním okraji nížiny Fucino vévodí hrad s mnoha věžemi. Dnes zde sídlí Museo della Prestoria d'Abruzzo, ve kterém si můžete prohlédnout archeologické nálezy z okolí spadající do období kolem roku 3000 př.n.l.

V okolí: Asi 15 km západně leží pozůstatky římského města Alba Fucens z konce 4.st.př.n.l. Město s 30 tisíci obyvateli zabíralo plochu přes 3 km2. Milník na okraji města dokládá, že do Říma to odtud bylo 68 římských mil, tedy asi 100 km. Dnes si zde můžete prohlédnout části tržiště, parních lázní nebo amfiteátru, nad nímž stojí románský kostel San Pietro s mramorovou výzdobou.


nahoru
Město jižně od Pescary leží na místě původního sídla italického kmene Marruciniů. Teate (tak se sídlo jmenovalo) se od 1.st. př.n.l. stává římskou kolonií. Nálezy z té doby i pozůstatky amfiteátru, termálních lázní, divadla či chrámů si můžete prohlédnout v Archeologickém parku Civitella. V Chieti se nachází jedno z nejlepších muzeí regionu Museo Nazionale Archeologico di Antichita. Ve vile obklopené parkem můžete vidět nálezy z nejdůležitějších nalezišť v Abruzzách jako jsou: Alba Fucens (mramorová socha Herkula), Amiterno (pohřební lůžko) nebo "Ovidiova vila" nedaleko Sulmony (bronzová plastika Herkula). Spatřit zde můžete také těla mužů a žen pohřbených se zbraněmi, šperky a kuchyňským náčiním. Ve městě si můžete prohlédnout i katedrálu (Piazza Vittorio Emanuele) nebo pozůstatky tří malých římských chrámů. (Via Spaventa)


nahoru
Některé části středověkého jádra Lanciana vydržely od středověku nedotčeny. Například masivní hradby Torri Montanara na obranu proti nájezdníkům vybudované v 11.st. Aragonci.
V chátrající čtvrti Civitanova stojí kostel Santa Maria Maggiore ze 13. století s překrásným portálem ze 14. století a stříbrným procesním křížem (1422) od Nicoly da Guardiagrele. V téže čtvrti narazíte i na kostely Sant´Agostino (14. století) a nyní již opuštěný San Biagio (kolem 1059), které se nalézají nedaleko Porty San Biagio - vzácné dochované městské brány. Dokladem čilého obchodního ruchu je římský most postavený za éry Diocletiana pro ulehčení cestování kupců. Dnes se na něm tyčí dóm se zvonicí ze 17. století.
Ripa Sacca (Židovské ghetto) bylo ve středověku - za největšího rozkvětu města - čilým centrem obchodu. Odtud vede Via degli Agorai, která nese název výrobců jehel žijících zde v 15.st. Lanciano totiž patřilo k hlavním italským výrobcům jehel a také se zde konaly trhy s vlnou a oděvy. Dnešním centrem řemeslníků je čtvrť Lancianovecchia.

Trhy se zde konají každou středu a sobotu.
Info kancelář: Piazza Plebiscito, tel. 0872-714959.

V okolí: poblíž města Fossacesia můžete navštívit románskou baziliku San Giovanni in Venere postavenou na základech chrámu Venuše Usmiřovatelky. Lidé sem tradičně jezdí pro posílení harmonie v rodině.


nahoru
Správní středisko Abruzz leží na úpatí Gran Sassa, nejvyšší hory italské pevniny na jih od Alp, ideální pro milovníky lyžování. Zdejší staré uličky lemují kostely a paláce.
Město bylo založeno Fridrichem II. roku 1240, kdy bylo údajně sjednoceno 99 vesnic. Symbolem těchto vesnic je středověká fontána Fontanelle delle Novantanove Cannelle na konci Via San Iacopo. Robustní dóm Santa Maria di Collemaggio s fasádou z růžového a bílého kamene pochází z roku 1257. Nechal jej zbudovat Pietro dal Morrone, pozdější papež Celestin V., jenž byl v roce 1313 kanonizován na sv. Petra Celestina. V kapli napravo od apsidy si všimněte jeho náhrobku. (Piazza di Collemaggio) Kostel Santa Giusta, postavený roku 1275, se honosí úžasnou kopulí, pěknou rozetou a "Umučením sv. Štěpána" od Cavaliera d'Arpino. (Via Santa Giusta) Průčelím ze 14. století a portálem dekorovaným reliéfy upoutá kostel Santa Maria di Paganica (poblíž Via Paganica). Kostel San Bernardino z let 1454-72 ukrývá náhrobek sv. Bernardina Sienského - práci Silvestra dell'Aquily z roku 1505. Průčelí ztvárnil v roce 1527 Cola dell'Amatrice a zdobený strop Ferdinando Mosca v 18. století. Ve druhé kapli v jižní lodí stojí oltář od renesančního umělce Andrey della Robbia. (Via San Bernardino) Chcete-li si prohlédnout kostru mamuta (nalezena v 50.letech 20.st. asi 14 km od města), římské artefakty nebo sakrální díla, navštivte hrad ze 16.st., v němž dnes sídlí Museo Nazionale d'Abruzzo (Castello Cinquecentesco, otevřeno Út - Ne).

Trhy se zde konají denně.
Informační kancelář: Via XX Settembre , tel. 0862 - 22306.

Okolí: severně od L'Aquily se rozkládají trosky divadla a amfiteátru starověkého Amiterna, sabinského a později římského města. Světlo světa zde spatřil římský historik a politik Sallustius, který stál u zrodu monografie. Příležitostně se zde konají koncerty a divadelní představení.


nahoru
Toto krásně zachovalé středověké městečko, situované na kopci v panenské krajině ve stínu Apenin u půvabného jezera Lago di Scanno, je oblíbenou zastávkou na cestě do Parco Nazionale d´Abruzzo. Řadí se k nejnavštěvovanějším místům v kraji. Jeho kouzlo tkví ve starobylých uličkách, úzkých schodištích, dvorcích nepravidelných tvarů, na nichž se tísní kostelíky, a památných panských domech. V jejich oknech zahlédnete ženy věnující se vyšívání či krajkářství, které dodnes nosí černé šaty nebo kroje srbského původu. Největší ruch tu panuje v letních měsících, kdy Scanno nabízí rozmanitou zábavu od jízd na koni či v loďce, přes kempování u jezera až po srpnový festival vážné hudby. Při lednové Festě di Sant´Antonio se před kostelem Santa Maria della Valle připravuje ohromné množství lasagní, jež se rozdají okolojdoucím.

Trhy se zde konají každé úterý.
Info kancelář: Piazza Santa Maria della Valle 12, tel. 0864-74317.


nahoru
Sulmona se proslavila jako rodiště básníka Ovidia (43 př.n.l. - 17 n.l.), který upadl v nemilost císaře Augusta, kvůli poměru s jeho vnučkou Julií. Byl poslán do vyhnanství k Černému moři, kde také zemřel. Julie byla poslána na Tremitské ostrovy, kde roku 28 také zemřela.
Podruhé je město známo výrobou mandlí v cukru (confetti). Po svatebním obřadu v Abruzzách jsou novomanželé zasypáni confettami, aby po nich kráčeli vstříc společnému štěstí. Nespočet starobylých domů, zejména podél středověké Via dell'Ospedale, propůjčuje městu zvláštní kouzlo. Největším klenotem je bezpochyby palác Annunziata na Corso Ovidio. Byl zbudován v roce 1320 a snoubí se v něm gotika s renesancí. Uvnitř byl dříve špitál, lékárna a také sklad obilí, které městu darovali majetní obyvatelé a které bylo rozděleno potřebným. Dnes zde sídlí muzeum s expozicí rozdělenou na tři části: - místní lidové kroje, tradice, zvyky, zlatnické výtvory - díla místních sochařů a malířů 16.-17.st. - nálezy, části podlahových mozaik a nástěnných maleb z římské vily 1.st.př.n.l.-2.st.n.l. S palácem sousedí kostel Annunziata (upraven v 18. století), vyznačující se masivním barokním průčelím. Na konci Viale Matteoni se tyčí katedrála San Panfilo postavená na základech římského chrámu. Kostel San Francesco della Scarpa na Piazza del Carmine se honosí portálem ze 13. století, který jako jediný z původní stavby přestál zemětřesení v roce 1703. Kostel dostal název podle františkánů, kteří nosili boty a ne sandály, jako ostatní řády (della Scarpa - v botách). Kolem kostela se vine Fontana del Vecchia, akvadukt z roku 1474, který zásoboval vodou místní průmyslové podniky.

Trhy se zde konají každou středu a sobotu.
Info kancelář: Corso Ovidio 208, tel. 0864-53276.

Okolí: Východně od Sulmony se táhne pohoří Maiella s 61 vrcholy a hustě zalesněnými údolími. Nabízí možnost pěších túr, pozorování ptáků, horolezectví a lyžování. Na západ odtud leží Cocullo, kde se v květnu koná Slavnost hadů. Kousek za městem můžete navštívit tzv. Ovidiovu vilu. Původně to byla svatyně boha Herkula. Dle legendy byl u tamního pramene nachytán Ovidius při milostných hrách s císařovou vnučkou Julií nebo snad s vílou? Každopádně si můžete prohlédnout zachovalou mozaiku na podlaze nebo antickou barevnou omítku. Na nedalekém skalním převisu žil v poustevně Pietro da Morrone. Moci chtiví kardinálové ho odvedli do Říma a zvolili ho papežem Celestinem V. Počítali s jeho snadnou ovladatelností, ale později se sám vzdal papežského stolce.


nahoru
V centru tohoto moderního města, centra stejnojmenné provincie, najdete pozůstatky starého římského Terama. Shlédnout zde můžete části amfiteátru, lázní a divadla, z jehož původních dvaceti vstupních oblouků se dodnes dva dochovaly. (Via Irelli) Za prohlídku jistě stojí i dóm, ve kterém najdeme hlavní oltář zdobený dílem uměleckého stříbrotepce Nicoly da Guardiagrele. Umělec byl tak známý, že jej benátský malíř Jacobello del Fiore zachytil na svém obraze Korunovace Panny Marie. Pod výjevem samotné korunovace je zobrazeno město Teramo, Nicola v mnišském hávu i Jacobello v červeném plášti. (Corso San Giorgio) Ve městě jsou dvě muzea. V prvním z nich můžete obdivovat regionální sbírku umění, v níž jsou zajímavé dva obrazy místního umělce 15.st. Giacoma da Campliho: "Madona" s mandlovýma očima a "Madona dosazená na trůn svatými" s téměř plastickými postavami. (Viale Bovio 1) V novém Museo Civico Archeologico jsou pak vystaveny nálezy z římského Terana. (Via Delfico)


nahoru
Starobylé město stojí na pobřeží Jadranského moře při hranici s regionem Molise. Kromě písečných pláží zde můžete navštívit i malý dóm, majestátný Castello Calderesco nebo renesanční Palazzo d'Avalos. Najdete je na Piazza Rossetti, které bylo pojmenováno po místním básníkovi 18.st. Gabrielu Rossettim. Jeho syn Dante Gabriele Rossetti se stal uznávaným anglickým malířem a básníkem. V paláci dnes sídlí muzeum, jež je rozděleno na uměleckou galerii, archeologickou část a muzeum oděvů. Nějakou dobu zde žila Michelangelova přítelkyně a básnířka Vittoria Colonna. Při sesuvu půdy v 50.letech 20.st. byl poničen kostel San Pietro, z něhož se zachoval jen vstup s románskými prvky.reklama