o nás
    kontaktujte nás
    všeobecné podmínky
    způsob platby
    pojištění
    jak rezervovat
    trajekty
    praktické informace

    na mapě
    dle regionů
    dle parametrů
    dle názvu
    rychlé hledání
    nápověda

    slevy
    dotazník
    novinky

    zastoupení ČR v Itálii
    zastoupení SR v Itálii
    zastoupení Itálie v ČR
    itinerář
    průvodce
    kuchyně

mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Acerenza
Lagopesole
Maratea
Matera
Melfi
Metaponto
Policoro
Potenza
Venosa
nahoru
Městečko asi 25 km severovýchodně od Potenzy je proslulé svou katedrálou Assunta e S. Canio z období kolem roku 1080. Románský vzhled katedrála získala během přestavby ve 13.st. a kopuli dokonce až po zemětřesení v roce 1930. Uvnitř najdete např. renesanční kryptu, mohutné sloupoví nebo obrazy pocházející z 16.st. Prý právě odsud pochází název regionu Basilicata - soudní pravomoc nad blízkým územím totiž vykonával biskup této baziliky.


nahoru
TAsi 20 km severně od Potenzy se na kopci, na jehož úpatí se krčí vesnice, dramaticky vypíná nejkrásnější hrad (Castel Lagopesole) Basilicaty. Pochází z let 1242 až 1250 a byl posledním hradem, který nechal zbudovat Fridrich II., jemuž sloužil jako lovecký zámeček. Vyniká zajímavou výzdobou, zejména plastikami hlav nad portálem věže. Jedna z nich údajně patří Fridrichu I. Barbarossovi (dědovi Fridricha II.) a druhá snad jeho choti Beatrici. Uvnitř si můžete prohlédnout královské komnaty a kapli.

Informační kancelář: telefon 0971 - 860 83, otevřeno denně: 9 - 12 h, 15 - 19 h.


nahoru
Marateu v panensky čistém zálivu Golfo di Policastro omývá Tyrhénské moře. Její malý přístav (Maratea Inferiore) se choulí pod starým centrem (Maratea Superiore) rozprostírajícím se po úbočí kopce. Máte-li čas, projděte se úzkými uličkami a objevte malá náměstí. Odtud se vine silnice až na vrcholek Monte Biagio, podél níž si můžete prohlédnout ruiny opuštěného Maratea Antica. Na kopci vám bude odměnou strhující podívaná do okolí, ale i na obrovskou (21 m vysokou) sochu Spasitele (Redentore), která je otočena zády k moři a dívá se směrem k horám ve vnitrozemí. Proti soše, na místě pohanského chrámu bohyně Minervy, se nachází svatyně Santuaria di San Biagio.

Trhy se konají 1. a 3. sobotu v měsíci.

Informační kancelář: Piazza del Gesú 40, telefon 0973 - 87 69 08.

Okolí: Po dvaceti třech kilometrech jízdy na sever se ocitnete v úžasně situovaném Rivellu, osídleném v minulosti převážně Řeky. Byzantský vliv je patrný na kostelech San Nicola dei Greci a Santa Barbara.


nahoru
Městečko Matera na okraji hluboké strže tvoří rušná horní čtvrť a poklidná dolní čtvrť Sassi ("jeskyně"), jež se dále dělí na Sasso Barisano a malebnější Sasso Caveoso. Obyvatelé Matery dříve žili v obydlích vyhloubených ve více vrstvách do skály. Tyto dvě tak odlišné čtvrti činí z města jedno z nejpozoruhodnějších v jižní Itálii. Čtvrť Sassi je od roku 1993 zařazena na seznam kulturních památek UNESCO. Chcete-li si udělat celkový obrázek, vydejte se po Stradě Panoramica dei Sassi a nahlédněte do jeskyní. Od 8. do 13. století podobné jeskyně pravděpodobně skýtaly útočiště před islámem pro mnichy z Basilicaty. Mnoho kaplí ve skále zabrali v 15. století venkované. Tak začalo osidlování jeskyní. Do 18. století se již z některých budov před jeskyněmi staly v celku honosné vily a kláštery, jejichž stěny byly pomalovány freskami svatých. V 50. a 60. letech 20. století tu však zavládla chudoba, a obyvatelé byli ze špinavého prostředí násilím vystěhováni. Na jejich bídné životní podmínky upozornil Carlo Levi (1912 - 75) v knize Kristus se zastavil v Eboli, kde srovnává čtvrť Sassi s Dantovým Peklem. Dnes je bludiště uliček a schodů Sassi téměř liduprázdné. Ze sto dvaceti chiese rupestri (kostelů ve skále) v Sassi a Agri za městem vynikají Santa Maria di Idris v oblasti Monte Errone a Santa Lucia alle Malve v albánské čtvrti. Oba kostely se pyšní freskami ze 13. století. S minulostí Matery a Sassi vás seznámí Museo Nazionale Ridola (Via Ridola 24, telefon 0835 - 31 00 58, otevřeno denně) umístěné v původním klášteře klarisek. V okolí bylo objeveno mnoho neolitických, zčásti v zemi zapuštěných příbytků, nekropolí a dalších památek. Artefakty z nich jsou soustředěny v muzeu. Apulijský románský dóm (13. století) na Piazze Duomo vás zaujme neobvyklou sochařskou výzdobou a anonymním obrazem Madonny della Bruna, patronky Matery, na jejíž počest se 2. července pořádá slavnost. Za povšimnutí jistě stojí čerstvě zrenovovaná freska Posledního soudu ze 13.st. Via Duomo vede ke kostelu San Francesco d'Assisi (13. století s barokním pláštěm) upomínajícímu na pobyt sv. Františka z Assisi v Mateře v roce 1218. Z dalších kostelů se vyplatí navštívit San Domenico a San Giovanni Battista ve Via San Biagio (oba 13. století) nebo Chiesta del Purgatorio (1770) s elipsovitou fasádou ve Via Ridola.

Trhy se konají v sobotu.

Informační kancelář: Via de Viti de Marco 9, telefon 0835 - 33 34 52.


nahoru
Tomuto přízračnému, dnes již opuštěnému středověkému městu vévodí hrůzostrašný hrad Castello Normanno, v němž papež Mikuláš II. v roce 1059 dosadil do úřadu Roberta Guiscarda, čímž na jihu legalizoval nadvládu Normanů. Melfi se následně stalo hlavním normanským sídlem. Tady také vyhlásil Fridrich II. Constitutiones Augustale (1231), jimiž sjednotil své království jako stát. Odtud byla také vypravena roku 1089 první křížová výprava. Na hradě nyní nalezlo útočiště Museo Nazionale del Melfese (Castelo di Melfi, Via Normana, telefon 0972 - 23 87 26, otevřeno denně) se sbírkou byzantských šperků. Je zde uchován také římský sarkofág z 2.st., sarcofago di Rapolla, na kterém je vytesána dívka na polštářích. Dóm u Via Vittorio Emanuele, který začal v roce 1155 budovat Vilém II., byl v 18. století přestavěn a z původní stavby se dochovala jen zvonice. Najdeme zde například fresku Madonna s dítětem nebo sochu Madonna ochránkyně města (dnes už jen jako kopie, originál byl ukraden v roce 1982). Znakem města jsou však dva gryfi z černého kamene, kteří jsou vidět odkudkoli v Melfi. Tato bájná zvířata mají orlí hlavu a křídla a tělo lva.

V okolí: Rapolla - termální lázně s gotickou katedrálou.


nahoru
Starověké Metapontion, které vzniklo v 7. století před Kristem, bylo v minulosti centrem bohatého městského státu s filozofickou tradicí rozvíjenou Pythagorem, jenž se tu usadil poté, co jej vyhostili z Crotonu. Údajně zde také v roce 497 př.n.l. ve věku 90 let zemřel. Úpadek města začíná s římskou nadvládou a je dovršen nájezdy Arabů a malárií. Zříceniny Metaponta zahrnují Tavole Palatine (6. století př. Kr.) u mostu přes řeku Bradano neboli dórský chrám s patnácti dochovanými sloupy zasvěcený pravděpodobně Héře. Artefakty z naleziště schraňuje Museo Nazionale di Metaponto (Metaponto Borgo, telefon 0835 - 74 53 27, otevřeno denně). Mimo soch, keramiky či šperků ze 4.-5.st.př.n.l. zde najdete i sbírku mincí nebo studii otisku prstů. Pozůstatky divadla a dórského chrámu Apollona Lycia (6. století př. Kr.) spočívají v archeologické zóně.


nahoru
SDále na jihu narazíte na moderní Policoro, zbudované na místě antického Heracleia, založeného v 7.-5. století př.n.l. Tarenťany. Toto bohaté město, ve kterém se v 5.-4. st.př.n.l. razily peníze, proslulo výrobou váz. Úpadek nastává od r. 272 př.n.l., kdy je město pod správou Římanů. Objevy z tohoto a dalších míst vystavuje Museo Nazionale della Siritide (Via Colombo 8, Policoro, telefon 0835 - 97 21 54, otevřeno denně).

Informační kancelář: Archeologica, Matera, telefon 0835 - 74 53 27, otevřeno denně: 9 - 1hodina před západem slunce.


nahoru
Město bylo založeno Římany, poté zničeno Góty a v 6. st. pak obnoveno na vyvýšeném místě (dodnes je to nejvýše položené hlavní město provincie v Itálii). Potenza byla několikrát poničena zemětřesením, naposledy roku 1857, a také během 2.sv.v. Za zmínku stojí dóm S. Gerardo z přelomu 12. a 13.st., přestavěný barokně v 18.st. a zrestaurovaný po zemětřesení v roce 1930. Ze 13.st. pochází i kostel S. Francesco, také restaurovaný po zemětřesení roku 1937, v němž se dochoval renesanční portál a náhrobky ze 16.st. Je zde uložena také vzácná ikona Madonna del Terremoto. V Potenze můžete navštívit Museo Archeologico Provinziale nebo si vyjít na kopec a projít se v Parco di Montereale.

V okolí: Zhruba ve středu vzdálenosti mezi Potenzou a Marateou leží pozůstatky antického města Grumentum. V tomto centru římské Lukánie svedli Římané dvě vítězné bitvy s Hannibalem. Dnes můžete spatřit zbytky divadla, baziliky, amfiteátru, lázní a také části mozaiky. Další nálezy jsou umístěny v muzeu. Protože bylo město v průběhu 9. a 10. st. zničeno Araby, většina obyvatelstva se přemístila do sousedního města Moliterano. Toto strategické místo pro ochranu Basilicaty ze západu se stalo důležitým normanským střediskem.


nahoru
Město vybudované ve 4.st.př.n.l. bylo kolem roku 290 před Kristem jednou z nejvýznamnějších římských kolonií, o čemž svědčí zbytky lázní a amfiteátru v archeologické zóně ve Via Vittoria Emanuele. Na tomto místě zemřel roku 208 před Kristem v bitvě proti Hannibalovi římský konzul a vojevůdce Marcus Claudius Marcellus, jehož údajný hrob se nachází ve Via Melfi. Ve Venose se narodil známý básník Quintus Horatius Flaccus (65-8 př.Kr.). Ze 4.-6.st. se zde zachovaly židovské katakomby s hebrejskými, latinskými a řeckými nápisy. V 9.st. byla Venosa zničena Araby a s obnovou se začalo až ve století dvanáctém. Rozlehlý hrad na Piazze Umberto I se datuje do 16. století a dnes slouží jako muzeum. Většina exponátů pochází z nedalekého archeologického parku, kde si můžete prohlédnout pozůstatky římských lázní, amfiteátru a domů, křestní kapli z počátku křesťanství a také židovské katakomby. Na místě někdejšího římského chrámu se rozkládá Abbazia della Trinitá, dnes již zchátralý klášterní komplex vybudovaný pro benediktýny v 11.století. Jeho součástí je starší, pravděpodobně raně křesťanský kostel z 5. až 6. století. V klášterním kostele byli pohřbeni Robert Guiscard (zemřel roku 1085) s nevlastními bratry a první manželkou Alberadou. Do dnešních dnů se dochoval jen její náhrobek. V kostele si můžete prohlédnout také mozaiky a nástěnné malby. Vzadu stojí nedokončená stavba Chiesa Nuova z konce 11. století.

Trhy se konají 1. sobotu a 3. čtvrtek v měsíci.

Informační kancelář: Via Garibaldi 42 (otevřeno občas)reklama