o nás
    kontaktujte nás
    všeobecné podmínky
    způsob platby
    pojištění
    jak rezervovat
    trajekty
    praktické informace

    na mapě
    dle regionů
    dle parametrů
    dle názvu
    rychlé hledání
    nápověda

    slevy
    dotazník
    novinky

    zastoupení ČR v Itálii
    zastoupení SR v Itálii
    zastoupení Itálie v ČR
    itinerář
    průvodce
    kuchyně

mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Gerace
Nicotera
Regio Calabria
Rossano
Stilo
Tropea
Crotone
nahoru
Na špatně přístupném skalním útesu, na severovýchodní straně pohoří Aspromonte trůní starobylé městečko Gerace. Založili je uprchlíci z Locri Epizephiri, kteří se sem uchýlili v 9. století před nájezdy Saracénů. Jeho obranný ráz podtrhují středověké hradby a zříceniny kdysi nedobytného hradu. Kromě poklidného životního tempa – v ulicích máte stejnou šanci potkat stádo ovcí jako Fiata 500 – město vyniká nejvelkolepějším dómem v Kalábrii. Tato masivní stavba naznačuje, jak velký význam nabývalo Gerace, přinejmenším až do éry Normanů. Dóm z raného 12. století byl o století architektonicky upraven a v 18. století se nakonec ještě uskutečnila obnova. Jeho hlavním skvostem je krypta. Stejně jako celý dóm ji charakterizuje jednoduchost, kterou „narušuje“ řada sloupů z barevného mramoru a žuly, patrně ze starověkého Locri Epizephiri. Na konci Via Cavour stojí byzantsko-normanský kostel San Giovanello z 12. století. Opodál narazíte na gotický kostel San Francesco d’Assisi s barokním mramorovým oltářem (1615) a pisánským náhrobkem Niccola Ruffa (zemřel roku 1372), člena význačné kalábrijské rodiny.

Okolí: Rozlehlé Locri Epizephiri (Contrada Marasá, telefon 0964 – 39 00 23, otevřeno Út – Ne), první řecké město s psaným zákoníkem (660 př. Kr.), v minulosti proslulo coby centrum kultu Persefone. Naleznete zde zříceniny chrámů, divadla a řeckých a římských náhrobků. V muzeu (otevřeno denně) vystavují maketu areálu a sbírku votivních soch, mincí, nápisů a fragmentů plastik – důkazy osídlení Řeky a Římany.


nahoru
Město založeno normanským vévodou Robertem Guiscardem. Prohlédnout si můžete místní Castello Ruffo, který dnes slouží jako archeologické muzeum. Díla Antonella Gaginiho si můžete prohlédnout v katedrále. V okolí se pěstují převážně olivy.


nahoru
Toto zanedbané město stojí za návštěvu už jen kvůli vynikajícímu Museu Nazionale della Magna Grecia (Piazza de Nava 26, telefon 0965 – 81 22 55, otevřeno denně; Ne a svátky pouze dopoledne). Uvítá vás pěknou kolekcí artefaktů ze starověkého Rhegionu – významného řeckého města založeného v 8.st.př.Kr., jež se nacházelo v místech současného Reggia di Calabria – a z dalších řeckých sídel. Nejcennějšími exponáty jsou řecké bronzové sochy bojovníků v nadživotní velikosti, vylovené z moře u Riace Mariny v roce 1972. Sochu A (460 př. Kr.) vytvořil patrně Feidias, athénský sochař a hlavní představitel idealizujícího klasického stylu. Je-li tomu vskutku tak, jedná se o nesmírně vzácný kus, neboť jeho díla, opěvovaná mnoha antickými spisovateli, známe pouze z římských kopií. Socha B (430 př. Kr.) se připisuje sochaři Polykleitovi. Je možné, že obě pocházejí z delfského chrámu, zbudovaného na paměť vítězství Athéňanů u Marathonu.

Trhy se konají v pátek.
Informační kancelář: Corso Garibaldi 329, telefon 0965 – 89 20 12.


nahoru
Půvabné město Rossano se v minulosti řadilo k hlavním centrům byzantské civilizace v Kalábrii. Převzalo moc poté, co Reggio di Calabria opakovaně podlehlo v 9., 10. a 11. století Saracénům. Museo Diocesano (Palazzo Arcivescovile, telefon 0983 – 52 02 82, otevřeno denně) opatruje Codex Purpureus Rossanensis, vzácný řecký evangeliář ze 6. století, se stříbrným písmem a krásnými detailními miniaturami. V barokní katedrále si všimněte fresky Madonny Archeropity, uctívané byzantské památky z 8. nebo 9. století.

Trhy se konají 2. a 4. pátek v měsíci.

Okolí: Na kopci jihovýchodně do Rossana se tyčí pětikopulový řecký kostel San Marco (10. století). Další řecký kostel Panaglia z 12. století stojí nedaleko Via Archivescovado. Oba ukrývají fragmenty ranných fresek. Kostel Santa Maria del Patirion na kopci (18 km na západ) jedinečně zdobí barevné zdivo, obklady a kámen. Nabízí ohromující podívanou na rovinu Piana di Sibari, předpokládanou polohu bájného města Sybaris, zničeného v roce 510 před Kristem. Kostel byl postaven kolem roku 1095 a od té doby se téměř nezměnil.


nahoru
Nedaleko pobřeží se ke svahu Monte Consolino přimyká zchátralé a zemětřesením poškozené městečko Stilo. Na strmé vyvýšenině s výhledem na olivovníkové háje stojí Cattolica (Via Cattolica, otevřeno denně), za níž do Stila proudí vášnivý obdivovatelé byzantské architektury. Tento cihlový chrám s půdorysem řeckého kříže ve čtverci a s terakotovými taškami zbudovali kapadočtí mniši patrně v 10. století. Interiér člení do čtyř kvadrantů čtyři nesourodé mramorové sloupy. Hlavice jsou umístěny dole a nikoli navrchu, jako symbol triumfu křesťanství nad pohanstvím. Fresky objevené v roce 1927, pocházejí z 11. století. Cattolica je nepochybně hlavní dominantou města, ale ve Via Tommaso Campanella uvidíte středověký dóm a ruiny kláštera sv. Dominika ze 17. století, kde žil filozof a dominikán Tommaso Campanella (1568 – 1639). Campanella strávil celkem 27 let ve vězení. Při pokusu o povstání proti španělské nadvládě se nebál spojit s Turky. Ve svém díle Civitas Solis (Sluneční stát) popisuje vizi obce, ve které není soukromé vlastnictví, každému je zaručena práce, peníze i rozvoj vlastních schopností.
Kostel San Farncesco z roku kolem 1400 se proslavil vyřezávaným dřevěným oltářem a překrásným obrazem Madonny del Borgo ze 16. století neznámého původu. Kostel San Giovanni (11. století) v Bivogni, severovýchodně od Stila, bývá kromě velikonočního týdnu obvykle zavřený.


nahoru
S krásným výhledem na moře a pláže, patří k nejmalebnějším kalábrijským městům na hustě zastavěném pobřeží Tyrhénského moře. Již od středověku si město dokázalo udržet nezávislost, mělo vlastní parlament a bylo podřízeno pouze králi. Právě tato privilegia přivedla do města urozené šlechtice a podnikavé obchodníky, kteří si zde vybudovali reprezentativní paláce. Staré město je jakoby zavěšeno na úbočí útesu naproti skále, kterou dříve obklopovalo moře. Na jejím vrcholku se vypíná Santa Maria dell’Isola, bývalá středověká svatyně benediktínů. Katedrála na konci Via Roma – byť několikrát upravovaná – má normanský původ. Uvnitř stojí za pozornost malba Madonna di Romania od neznámého umělce 14. století. Z malých paláců v Tropei vás jistě nejvíce zaujmou Casa Trampo (14. století) a Palazzo Cesareo (ranné 20. století) ve Vicolu Mancu. Druhý z nich vyniká úchvatným, reliéfy dekorovaným balkonem. Pod městem se táhnou pěkné pláže s mnoha restauracemi. Vyplatí se navštívit také přímořská střediska Palmi na jihu a Pizzo na severu.

Trhy se konají v sobotu.
Informační kancelář: Piazza Ercole.


nahoru
Město Kroton bylo založeno v roce 708 př.Kr. na základě věštby řeckými Acháji, což připomíná znak města – delfský trojzubec. Město se stalo jedním z nejbohatších. V Krotonu pobýval také Pythagoras, který zde založil tajnou školu. Pod vlivem jeho přívrženců vyhlásil Kroton válku městu Sibaris a zničil je. Moralizující Pythagoras byl nakonec spolu se svými stoupenci z města vyhoštěn. Dnes je Crotone rozvíjející se starobylé město, které pořádá spoustu kulturních akcí. Asi 10km od Crotone stojí osamělý dórský sloup – jediný pozůstatek Héřina chrámu z 6.st.př.Kr.reklama