o nás
    kontaktujte nás
    všeobecné podmínky
    způsob platby
    pojištění
    jak rezervovat
    trajekty
    praktické informace

    na mapě
    dle regionů
    dle parametrů
    dle názvu
    rychlé hledání
    nápověda

    slevy
    dotazník
    novinky

    zastoupení ČR v Itálii
    zastoupení SR v Itálii
    zastoupení Itálie v ČR
    itinerář
    průvodce
    kuchyně

mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Anagni
Bolsena
Bomarzo
Certosa di Caprarola
Cerveteri
Frascati a Castelli Romani
Gaeta
Montecassino
Montefiascone
Ostia Antica
Palestrina
Pontinské ostrovy
Priverno
Řím
Sermoneta a Nimfa
Sperlonga
Subiaco
Tarquinia
Terracina
Tivoli
Tuscania
Vitervonahoru
Podle pověsti založil Saturn na jihovýchodě Lazia pět měst, k nimž se řadí i Anagni, Alatri a Arpino. Tato oblast je dnes známá jako La Ciociaria. Jméno je odvozeno od ciocie neboli dřeváků, které nosívali místní obyvatelé asi před dvaceti lety. Dříve, než tuto část Lazia ovládli Římané, zde žilo několik různých kmenů – Volskové, Samnitové a Hernikové. Kromě neobvyklých hradeb, jež chránily jejich osady, o nich nevíme téměř nic. Později se věřilo, že je vybudovali Kyklopové, podle nichž se jim dnes říká kyklopské. Anagni bylo nejposvátnějším centrem Herniků až do roku 306 př.Kr., kdy je vydrancovali Římané. Ve středověku bylo rodištěm a sídlem několika papežů. Z této éry se dochovalo mnoho budov, zejména palác Bonifáce VIII. ze 13.st., se sdruženými okny. Překrásný románský dóm Santa Maria, vztyčený na základech starověké akropole Herniků, se pyšní pěknou cosmatskou podlahovou mozaikou ze 13.st. a o sto let mladšími sienskými freskami. Fresky v kryptě San Magno představuji jeden z nejucelenějších cyklů z 12. a 13. století.

Trhy se zde konají každou středu.
Info kancelář: Piazza Innocenzo III, tel. 0775-727852.

Okolí: K olivovníky porostlému svahu, 28km na východ od Anagni, se přimyká dříve významné město Herniků Alatri. I v současnosti působivé dvojité kyklopské hradby (dlouhé 2km a vysoké 3m) obepínaly akropoli ze 7.st.př.Kr. Ve středověkém jádru pod hradbami stojí románský kostel Santa Maria Maggiore, nádherně zrestaurovaný ve 13. století. Arpino je rušné město se středověkým centrem, 40km na jihovýchod od Altari. Tady se narodil římský řečník Cicero. Asi 3km nad Arpinem, kde se kdysi rozprostíralo starověké město Civitavecchia, se táhne ohromný úsek kyklopských hradeb se zahroceným obloukem.


nahoru
Pokud budete v blízkosti jezera Bolsena, navštivte také stejnojmenné středověké městečko. Hrad ze 14.st. v sobě skrývá muzeum s pozůstatky etruské a římské civilizace. Odsvěcený kostel San Francesco ze 14.st. dnes slouží jako malá galerie nebo koncertní sál. Románský kostel Santa Cristina z 11.st. je schován za renesanční fasádou. Kristina, dcera římského prefekta, se stala křesťankou a proto byla přivázána ke kameni vhozena do jezera. Tehdy kámen vyplul a zachránil jí život, přesto však byla dále týrána a zemřela ve 12 letech. Kámen s otiskem jejích nohou je součástí oltáře v kapli Capella dei Miracoli. Kaple dostala název podle zázraku, který se zde stal při jedné mši v roce 1263. Zdejší kněz zapochyboval o přeměně Kristova těla v chléb a víno a vzápětí začala stékat z hostie na oltářní plátno krev. Přilehlá Grotta di Santa Cristina byla součástí raně křesťanských katakomb.

V okolí: Vyhledávaným místem turistů i zahraničních umělců je vesnice Civita di Bagnoreggio známá jako „umírající město“. Lidé toto místo opouštějí kvůli skalní erozi již od 16.st.


nahoru
Sacro Bosco, bizarní památník pro zesnulou manželku, nechal pod městem Bomarzo vytvořit v letech 1522-80 vévoda Vidino Rosini. Zrodilo se zde dílo, jež má daleko do pečlivě upravené renesanční zahrady a jež se naopak nese v duchu manýrismu. Vévoda nechal v Parco dei Mostri vystavět pokřivené budovy a z kamene vytesat obrovské fantastické bytosti a alegorické nestvůry. (otevřeno denně od 8:00 do setmění, tel.: 0761 – 924 029)


nahoru
Snad nejvelkolepější z venkovských vil zbudovaných v 16.-17. století pro zámožné římské rodiny je Palazzo Farnese, ústřední bod středověké vesnice Caprarola. Projektoval ji Vignola a ztvárněna byla v letech 1559 až 1575. Půdorys sleduje základy pětiboké pevnosti, kterou o padesát let dříve koncipoval Antonio da Sangallo mladší. Místnosti na hlavním podlaží, kam se dostanete po umně štukovaném vřetenovém schodišti, dekorují fresky (z roku 1560 ) s výjevy zachycujícími hrdinské příběhy ze života Herkula a rodu Farnesů. Zvěčnili je převážně bratři Zuccariovi. V poslední místnosti vás zaujmou malované mapy tehdy známého světa nebo fresky hvězdných konstelací na stropě. K paláci náleží zimní a letní terasa a také umělá jeskyně. (otevřeno Út – Ne).

Trhy se zde konají každé úterý.
Informační kancelář: Via Filippo Nicolai 2, tel. 0761-646157.


nahoru
V 6.st.př.Kr. patřilo Cerveteri (starověké Kyrsy) k nejvíce zalidněným a kulturně nejbohatším městům ve Středomoří. Obchodovalo s Řeckem a mělo pod kontrolou rozlehlou pobřežní oblast. Toto důležité etruské město bohatlo hlavně z těžby minerálů. V polovině 4.st.př.n.l. se sem dostávají Římané, město ztrácí svou suverenitu a upadá. Dva kilometry od něj leží nekropole Banditaccia – etruské město mrtvých - s labyrintem ulic lemovaných hrobkami ze 6.-1.st.př.Kr. Některé z větších tumulů, například Tomba degli Scudi e delle Sedie, jsou uvnitř uspořádány jako domy s místnostmi, dveřmi a chodbami. Tombu dei Rilievi dekorují štukové reliéfy nástrojů, domácích zvířat a mytologických postav. (Via delle Necropoli, otevřeno Út – Ne). Nejvýznamnější nálezy sice schraňují různá muzea (Vatikánská, Villa Giulia či Britské muzeum v Londýně), ale některé uvidíte i v malém Museo Nazionale Cerite, které je umístěno v zámku ze 16.st. Castello Ruspoli v centru města. (Piazza Santa Maria, otevřeno Út – Ne)

Trhy se zde konají každý pátek.
Informační kancelář: Piazza Risorgimento, tel. 06 - 9951858.

Okolí: Mnoho dalších stop po Etruscích je v Norchii, kde se nacházejí hrobky vyhloubené do skalní stěny, a v Sutri, jehož amfiteátr patří k jedné z mála dochovaných etruských památek.


nahoru
Pohoří Colli Albani je již odedávna prázdninovým útočištěm Římanů. Ve starověku byly na kopcích situovány vily a ve středověku opevněné hrady (odtud název pohoří). V 16. a17. století tu vyrostla přepychová venkovská sídla s obdivuhodnými zahradami a parky. Za 2. světové války chtěla v kopcích fašistická vojska zastavit postup spojenců a mnoho měst v Castelli utrpělo značné škody při náletech spojenců. Dnes je třináct zdejších měst oblíbeným cílem celodenních výletů a proslulo bílým vínem. Centrální náměstí ve Frascati je vlastně belvedér, na nějž shlíží Villa Aldobrandini, majestátní stavba ze 17. století, která však není veřejnosti přístupná. Navštívit však můžete přilehlý úžasný park plný skrytých grott (umělých jeskyní), fontán a soch. (otevřeno Po-Pá, prohlídka pouze s povolením informační kanceláře). Kousek za městem se nachází pozůstatky antického města Tusculum, v němž měli vily římští patricijové, mimo jiné i Cicero. Ve 12.st. nechal papež město zničit a obyvatelé se museli přestěhovat do Frascati. Opevněné opatství Abbazia di San Nilo v Grottaferratě (3 km na jih), založeno v roce 1004, patří řecké ortodoxní církvi. Součástí opevněného komplexu je kostel Santa Maria s byzantským interiérem zdobeným mozaikami ze 13.st. a kaple San Nilo, kterou krášlí roztomilé Domenichinovy fresky ze 17. století. Nad jezerem Albano, 6km směrem na jih, se tyčí Castel Gandolfo - papežova letní rezidence. Pokud je přítomen, promlouvá papež k davům z balkonu. Vesnice Nemi se rozprostírá kolem mohutného hradu z 9. století, 10 km na jihovýchod. Proslavilo se jahodami a výhledem na tmavomodrou hladinu stejnojmenného jezera.

Informační kancelář: Piazza Marconi 1, Frascati, tel. 06 - 9420331


nahoru
Vergilius tvrdí že Gaeta byla pojmenována po Aeneově kojné Caietě, jež zde byla údajně pohřbena. Město leží na jižním mysu vybíhajícím do Gaetského zálivu na úpatí Monte Orlando, na jejímž vrcholu stojí mauzoleum Caesarova velitele Planca. Historickému jádru vévodí mohutný aragonský hrad a věžičky neogotického kostela San Francesco. Směrem na sever se nachází moderní část Gaety, jež spojuje město s malebným letoviskem Serapo. Největším lákadlem Gaety je elegantní, pozdně románská zvonice dómu sv. Erasma (11.st.), jejíž vznešený vrchol nese střechu z barevných keramických tašek. Na nábřeží stojí malý kostel San Giovanni a Mare z 10. století, s vybledlými freskami, půlkulovitou kopulí a svažující se dlažbou, po které po záplavách voda snadno steče.

Trhy se zde konají každou středu.
Informační kancelář: Piazza Traniello 19, tel. 0771 – 462767.

V okolí: Podél pobřeží můžete udělat procházku do 6 km vzdálené Formie, na jejímž kraji se nachází Ciceronova hrobka.


nahoru
Klášter v Montecassinu – první benediktinský kostel a centrum středověkého umění – založil v roce 529 sv. Benedikt na troskách antické akropole. V 8. století již byl důležitým střediskem vzdělanosti a v 11. století jedním z nejbohatších klášterů v Evropě. Jeho výhodná poloha na hoře mezi Římem a Neapolí mu mnoho štěstí nepřinesla. V průběhu staletí musel klášter odolávat nájezdům různých dobyvatelů. V roce 1944 sloužil Němcům jako pevnost, a proto na něj zaútočilo spojenecké letectvo. Převážná část komplexu, včetně přepychového barokního kostela byla zničena, ale zdi bomby neporušily. Opatství odolávalo spojeneckým vojskům tři měsíce. Na přilehlém válečném hřbitově nalezlo věčný klid 30 000 padlých vojáku. Po válce byl klášter zrekonstruován, ale vetší část není pro veřejnost přístupná. Navštívit však můžete muzeum umístěné v klášterním kostele. (otevřeno denně 8:30-12:00 a 15:30-18:00 hod)


nahoru
Toto hezké město, známé sladkým bílým vínem Est! Est! Est!, trůní na okraji kráteru vyhaslé sopky, mezi břehem jezera Bolsena a ulicí Via Cassia. Město založili Etruskové a zřejmě se zde v původním chrámu scházeli představitelé 12 etruských měst - neboli Voltumna. Dnes městu vévodí rozměrná katedrála Santa Margherita z roku 1519 s osmibokým půdorysem a kopulí, kterou v 70. letech navrhl Carlo Fontana a která je druhou největší po báni chrámu sv. Petra v Římě. Na předměstí, u silnice Via Cassia vedoucí do Orvieta, spatříte San Flaviano, rozkošný dvoupodlažní kostel. Spodní část (z 11. století) je orientována na západ a horní (12. století ) na východ. Uvnitř si prohlédněte pěkné fresky ze 14. století a bohatě reliéfované hlavice, pravděpodobně čerpající z tradic etruského umění. Najdete zde také hrobku biskupa Giovanniho Fuggera, který prý zemřel po vypití velkého množství již zmiňovaného místního vína.

Trhy se zde konají každou středu.
Informační kancelář: Via Flaviano , tel. 0761 – 820884.

Okolí: U jezera Bolsena - 15 km na sever – leží oblíbené rekreační středisko Bolsena. Turisty přitahuje plážemi a středověkým hradem, ale také možností výletů k ostrovům Bisentina a Martana


nahoru
Po více než 600 let byla Ostia hlavním římským přístavem a rušným centrem obchodu. V 5. století po Kristu však v důsledku epidemie malárie začalo město upadat. Přístav postupně zanášely nánosy bahna, které pohřbily zdejší domy. Díky této „konzervaci“ vydržely překvapivě dobře zachované. Ostia dnes leží 5 km ve vnitrozemí. Rozvaliny poskytují živý obraz o životě ve starověku. Ústřední tepna Decumanus Maximus protíná fórum, kde stojí největší ostijský chrám Kapitol, a vede kolem zrestaurovaného divadla původně pro 4 tisíce lidí, dodnes využívaného ke koncertům pod širým nebem. Cestu lemují Neptunovy lázně s mozaikami, obchody a několikapodlažní domy. Nejlépe zachovaným soukromým domem je Casa di Diana. Objevíte zde dokonce Thermopolium, starověkou kavárnu, která nabízí venkovní místa k posezení i dnes. (Vykopávky i muzeum jsou přístupné návštěvníkům v  Út – Ne , 9-19 hod)


nahoru
Středověká Palestrina vyrostla na terasách obrovského chrámu zasvěceného bohyni Fortuně Primigenii, matce všech bohů. V chrámu, založeném v 8.st.př.Kr. a upraveném Sullou ve 2.st.př.Kr., se nalézala jedna z nejvýznamnějších věštíren starověku. Terasy svatyně, poseté fragmenty sloupů a portik, vedou nahoru k Palazzo Barberini. Palác postavený v 11.st. stojí na místě někdejšího kruhového chrámu a dnes tu sídlí Museo Nazionale Archeologico, jehož nejznámějším exponátem je mozaika z 1.st.př.Kr. zachycující rozvodněný Nil. (Via Barberini, otevřeno denně) Rodák, skladatel chrámové hudby Giovanni Pierluigi Palestrina je pohřben v chrámu sv. Petra v Římě.

Trhy v sobotu a 15.den v měsíci.
Informační kancelář: Piazza Santa Maria degli Angeli, tel. 06-9573176.


nahoru
Tyto ostrůvky vulkanického původu se nacházejí v moři přibližně mezi Římem a Neapolí. Obydlené jsou pouze dva z nich Ponza a Ventotene, na něž se dostanete trajektem nebo raketou z Formie, Terraciny nebo Anzia. Službami pro turisty je lépe vybavený ostrůvek Ponza, na Ventotene se však nachází pozůstatky antické vily a muzeum.


nahoru
V tomto horském městečku východně od města Latina můžete na náměstí spatřit gotickou městskou radnici. V dómu ze 13.st. jsou uchovány relikvie svatého Tomáše Akvinského, který zemřel roku 1274 v nedalekém klášteře cestou z Neapole do Lyonu. Abbazia di Fossanova vybudovaný ve stylu burgundské gotiky ve 13.st. náleží cisterciáckému řádu.


nahoru
Řím byl založen přibližně před 2700 lety (údajně 21.4.753 př.n.l.) na sedmi pahorcích u řeky Tiber. Řekové se domnívají, že Řím založil trojský hrdina Aeneas. Známější je však legenda Římanů, podle níž město založili dvojčata Romulus a Remus – synové královské dcery Rhey Silvie a boha války Marse – které odkojila vlčice a později vychovával pastýř. Již na přelomu 6. a 5. st.př.n.l. zde byla vyhlášena republika, v čele se dvěma konzuly, která si podmanila okolní kmeny (Etrusky, Sabiny, Samnity) a později i řecké kolonie. Kromě punských válek s Kartágem sváděl Řím také vnitřní boj o moc. Tomu chtěl v polovině 1.st.př.n.l. zabránit Gaius Julius Caesar, jenž se prohlásil diktátorem, ale byl už 15.března 44 př.n.l. zavražděn. Následovalo vyhlášení císařství a vláda Octaviána Augusta, za něhož se hodně stavělo a také počet obyvatel vzrostl zhruba o milion. Další rozkvět říše zažívala ve 2.st.n.l. za vlády císaře Trajána. Za vlády císaře Diokleciána (3.st.) byla říše rozdělena na dvě části, aby mohla být lépe spravována a ubránila se tak nájezdům barbarských kmenů. Později však došlo k úplnému rozdělení na Východořímskou říši s centrem v Konstantinopoli a Západořímskou říši, v níž Řím ztrácel na významu. Řím byl na začátku 5.st. dobyt Vizigóty, poté vypleněn Vandaly a nakonec roku 476 zaniká celá Západní říše. Protože právě zde byl roku 64 n.l. umučen apoštol a první papež svatý Petr, stává se Řím sídlem papežů, kteří vládnou velké části Itálie. V 9.st. se zde nechává korunovat Karel Veliký římským císařem, což znamená nové propojení katolické církve s evropskou politikou. V průběhu 11.-14.st. byl Řím vypleněn a také papežský dvůr sídlil mimo, ale roku 1377 se papež Řehoř XI. vrací zpět do Říma. V průběhu 15.st. se město stává opět důležitým centrem. Mimo jiné se staví nová bazilika sv. Petra, Michelangelo tvoří fresky v Sixtinské kapli a Raffaelo pracuje na malbách Vatikánského paláce. V letech 1798-1815 byla oslabena papežská moc a Napoleon vyhlásil republiku. Itálie byla sice sjednocena roku 1861, ale Řím byl připojen a hlavním městem se stal až roku 1870. Tehdy však papež Pius IX. návrhy krále Viktora Emanuela II. o způsobu soužití odmítal. K vyřešení těchto vztahů došlo až roku 1929 za Mussoliniho. Byly podepsány Lateránské dohody, v nichž papež Pius XI. uznal italský stát a naopak Vatikán byl uznán suverénním státem nezávislým na Itálii.

Z Říma vyrostlo město se čtyřmi miliony obyvatel a rozlohou 1500 čtverečních kilometrů, které leží přibližně 28 km od moře a má velmi dobré železniční i silniční spojení s dalšími historickými italskými městy.

K prohlídce Říma si dovolíme Vám doporučit specializovaného průvodce, jichž je na našem trhu velký výběr.

V okolí: Ostia – pozůstatky bývalého antického města; Tivoli – vila císaře Hadriána


nahoru
Rozkošné město Sermoneta shlíží z vrcholu kopce na Pontinskou rovinou. Vyniká úzkými dlážděnými uličkami klikatícími se kolem středověkých domů, paláců a kostelů. Dóm ukrývá krásný deskový obraz z 15. století od Benozza Gozzoliho, jenž znázorňuje Pannu Marii chovající v náručí Sermonetu. Na vrcholku města se vypíná pohádkový Castello Caetani s příkopem, který freskami vyzdobil jeden z Pinturicchiových žáků. Můžete si zde prohlédnout obranný systém středověké pevnosti i útočné zbraně. Dole v údolí uvidíte opuštěnou romantickou středověkou vesnici Ninfa. V roce 1921 ji rodina Caetani upravila na bujnou botanickou zahradu. Mezi chátrajícími domy se vinou potoky s vodopády (otevřeno veřejnosti duben-říjen, první So a Ne v měsíci).

Informační kancelář: Via Duca del Mare 19, Latina, tel. 0773 – 69540417.


nahoru
Sperlonga je oblíbené přímořské rekreační středisko s písečnými plážemi. Na skalnatém výběžku jakoby trůní Staré město – malebné bludiště s úzkými uličkami, náměstíčky a bíle omítnutými domy s balkony, z nichž některé nabízejí podívanou na moře. Dnes zde objevíte bezpočet barů, restaurací a butiků. Nová část města leží dole na břehu moře. Do oblasti kolem Sperlongy se v horkých letních měsících uchylovali staří Římané. Na pobřeží si stavěli vily a v nedalekých útesech upravovali přírodní jeskyně, aby v nich mohli hodovat a odpočívat. Vidět můžete i zachovanou vodní nádrž, v níž se za Tiberiovy vlády chovaly ryby. V roce 1957 byly při vykopávkách v rozlehlém komplexu přepychové Tiberiovy vily (asi kilometr od jižního okraje města) v obrovské, z moře přístupné jeskyni odhaleny jedinečné helénistické sochy z 2. století před Kristem. Předpokládá se, že sochy inspirované příběhy z Homérovy Odyssey, vytesal tentýž umělec z Rhodu (kde císař Tiberius žil), jenž ztvárnil Laokoona. Spolu s dalšími nálezy je vystavuje Museo Archeologico Nazionale v archeologické zóně (Zona Archeologica, Via Flacca, otevřeno denně).

Trhy se zde konají každou sobotu.
Info kancelář: Piazza della Rimembranza, tel. 0771-54796.


nahoru
Město bylo založeno pro ubytování dělníků, kteří zde stavěli Neronovu vilu. V 6. století se svatý Benedikt rozhodl opustit Řím a uchýlil se do jeskyně nad Subiacem, kde žil jako poustevník. Po několika letech Benedikt opustil jeskyni, založil klášter v Montecassinu a sepsal tam zásady mnišského života, jež se staly základem řehole benediktínů. Do Subiaca jej následovali další a postupně se zde zrodilo dvanáct klášterů. Dochovaly se však jen dva – Santa Scolastica, (2 km na východ od Subiaca - otevřeno denně) zasvěcená Benediktově sestře a zahrnující tři křížové chodby – renesanční, raně gotickou a cosmatskou. O trochu výše se nad hlubokou strží tyčí mnohem zajímavější San Benedetto (3 km na východ od Subiaca – otevřeno denně) z 12. století. Tvoří jej dva na sobě situované kostely. Horní zdobí sienské fresky ze 14. století a součástí dolního, zbudovaného na více úrovních, je i původní jeskyně, kde po odchodu z Říma strávil Benedikt tři roky. V kapli San Gregorio se nachází freska svatého Františka z Asissi. Byla vytvořena ve 13.st. ještě za jeho života a je tedy zřejmě jeho prvním portrétem.

Trhy se v Subiacu konají každou sobotu.
Informační kancelář: Via Cadorna 59, tel.0774-822013.


nahoru
Starověká Tarxuna se řadila k nejvýznamnějším centrům etruské civilizace. Město bylo založeno v 10.st.př.n.l. a až do 4. st.př.n.l., kdy si je podmanili Římané, zaujímalo strategickou polohu severovýchodně od dnešního města na hřebenu čnícím nad pobřežní rovinou. Samotná Tarquinia stojí za pozornost díky chátrajícím středověkým kostelům a prostornému hlavnímu náměstí. V románském kostele Santa Maria di Castello (12.st.) můžete spatřit žebrovou klenbu – první známý prvek tohoto druhu v Itálii. Největší atrakcí je však bezesporu Museo Archeologico e Necropoli opatrující jednu z předních sbírek etruského umění v Itálii. Sarkofágy v přízemí zdobí pololežící postavy zesnulých, avšak daleko zajímavější jsou terakotoví okřídlení koně v mezaninu ze 4. století před Kristem. (Piazza Cavour, otevřeno Út-Ne, 9-19 hod, 6,20 €)

Na vrcholku kopce zvedajícího se 2 km na jihovýchod od města si prohlédněte nekropoli Monterozzi s hrobkami, vyhloubenými do měkkého sopečného tufu. Najdete jich tu téměř 6000, ale najednou je možné navštívit jen asi patnáct. Fresky uvnitř měly připomínat mrtvým pobyt na tomto světě a líčí mnoho rozmanitých výjevů, od divoce tancujících postav v hrobce lvic (Tomba delle Leonesse) až po hostinu v hrobce leopardů (Tomba del Leopardi). Protože etruská stavení byla postavena převážně ze dřeva, je tato nekropole jedním z mála dokladů zaniklé kultury.

Trhy se zde konají každou středu.
Informační kancelář: Piazza Cavour, tel. 0766 – 856384.


nahoru
Římská Terracina byla významným střediskem obchodu na Via Appia. Dnes na svazích Monti Ausoni leží populární přímořské letovisko s fascinující koláží středověkých staveb a římských rozvalin v historickém centru. Novější část města blíže k moři překypuje restauracemi, bary a hotely.
Pumové nálety za 2. světové války odkryly mnoho antických památek, zejména úsek Via Appia a původní dláždění římského fóra na Piazza Del Municipio. Dóm z 1. století byl vsazen do kostry římského chrámu a dodnes se do něj vchází chrámovými schody. Středověký portikus dekorují úžasné mozaiky z 12. století a uvnitř se dochovala mozaiková dlažba ze 13. století. Hned vedle stojí moderní radnice, kde sídlí Museo Archeologico, zaměřené na místní řeckořímské artefakty. (Piazza Municipio, otevřeno denně, zavřeno ve státní svátky) Tři kilometry nad městem se nalézá pódium a základy, na nichž kdysi spočíval chrám Jova Anxura z 1.st.př.Kr. Tato obrovská podezdívka s arkádou je v noci osvětlena a skýtá závratný výhled na Terracinu a záliv.

Trhy se zde konají každý čtvrtek.
Informační kancelář: Via Leopardi, tel. 0773 – 727759.


nahoru
Na kopci, asi 40 km východně od Říma, ležící Tivoli bylo kdysi populárním letoviskem. Dnes městu přináší největší zisk těžba travertinu, který se vyváží téměř do celého světa. Je zde čistá voda, sirné prameny a krásná krajina. Dodnes se sem pravděpodobně nejraději vydávají na výlety obyvatelé Říma.

Na některých místech se dochovaly zbytky chrámu, jež v minulosti zdobily vrchol kopce. Některé se staly součástí středověkých budov, jiné, jako třeba Sybilin a Vestin chrám v zahradě restaurace Sibilla (ve Via Sibilla), vydržely poměrně nedotčeny.

Nejznámější památkou Tivoli je Villa d’Este, impozantní letní rezidence, kterou v 16. století vybudoval ze skořepiny benediktinského kláštera pro kardinála Ippolita d’Este Pirro Ligorio. Proslula především terasovitými zahradami a úžasnými, byť poněkud sešlými a mechem obrostlými fontánami. Protože zahrady byly po několik staletí zanedbávány, nyní trpí znečištěnou vodou. Přesto ale stále navozují atmosféru hýřivého přepychu, v němž žili církevní hodnostáři. Nenechte si ujít Viale delle Cento Fontane (Alej sta fontán) a Fontanu dell’Organo Idraulico, jež kdysi díky hydraulickému systému hrála. (Piazza Trento, otevřeno Út – Ne)

Podívejte se také do Villy Gregoriana, dnes hotelu na opačném konci města , vkomponované do strmého údolí s bujnou vegetací, protkaného stezkami vinoucími se do hluboké rokle. (Piazza Massimo, otevřeno denně)

Trhy se zde konají každou středu.
Informační kancelář: Largo Garibaldi, tel. 0774 – 334522

Okolí: Výlet do Tivoli se vyplatí spojit s návštěvou jedné z nejrozsáhlejších a nejúchvatnějších vil, které kdy Římané vystavěli (jednu dobu zabírala plochu větší než centrum císařského Říma). Asi 5km západně od Tivoli se nacházejí zříceniny Hadrianovy vily postavené ve 2.st. n.l. (Villa Adriana, otevřeno denně 8:00 – hodina před západem, 6,20 €). Traianův nástupce Hadrianus chtěl vytvořit kopie některých divů světa, jež spatřil na svých taženích. Kupříkladu Stoa Poikile, cesta kolem obdélníkového bazénu a zahrady, je napodobeninou kolonády stoiků v Athénách. Canopus zase připomíná strhující svatyni boha Sarapida v Alexandrii. Uvidíte zde také ruiny dvou lázeňských komplexů, latinské a řecké knihovny nebo soukromou pracovnu na malém ostrůvku zvaném Teatro Marittimo.


nahoru
Tuscanijské hradby a věže zvedající se z pustých nížin mezí Viterbem a Tarquinií uvidíte již zdaleka. Zde se natáčely také filmy Franca Zefferelliho „Romeo a Julie“ a „Zkrocení zlé ženy“. Zdejší středověké a renesanční budovy sice v roce 1971 postihlo zemětřesení, při němž zahynulo několik set lidí, ale jeho následky napravila pečlivá rekonstrukce. Přímo před městskými hradbami se na skalnatém Colle San Pietro, v místech, kde leželo významné etruské centrum Tuscana dobyté Římany roku 300 př. Kr., tyčí dva pozoruhodné kostely v lombardském románském stylu. Santa Maria Maggiore na úpatí kopce vyniká typickým asymetrickým průčelím v lombardském románském slohu, se slepými arkádami a honosnou rozetou. Nad prostředním vchodem si všimněte mramorové Madony s dítětem, orámované abstraktními motivy a biblickými výjevy. Uvnitř vás upoutá vzácná křtitelnice pro křest ponořením z 12. století. Kostel San Pietro v lombardském románském stylu na kopci je zajímavou stavbou z tufu v okrovém tónu, s detaily z bílého mramoru. Spočívá na travnatém náměstí spolu se dvěma středověkými věžemi a papežským palácem. Průčelí krášlí rozeta, obklopená podivnými reliéfy, zejména tříhlavých vousatých démonů. Podoba interiéru s podsaditými sloupy, zubatými oblouky, hlavicemi s reliéfy stylizovaných rostlin a cosmatskou dlažbou zůstala od 8. století zachována. Pod kostelem se nachází zvláštní krypta s žebrovou klenbou a 28 sloupy. V místním Etruském muzeu, původně klášter, jsou uloženy nálezy z okolních nekropolí.

Trhy se zde konají každý pátek dopoledne.
Informační kancelář: Piazza Basile, tel. 0761-436371.


nahoru
Viterbo bylo důležitým etruským centrem až do 4. století před Kristem, kdy padlo do rukou Římanů. Největší rozkvět však zaznamenalo až ve 13. století. Tehdy tu nakrátko sídlil papež (1257- 81). Ve 2. světové válce sice utrpělo značné škody, ale prosté středověké jádro s domy ze šedého kamene a mnoho kostelů bylo pečlivě zrestaurováno. San Pellegrino, nejstarší a nejzachovalejší čtvrt´ Viterba, vás uvítá úzkými uličkami, lemovanými středověkými domy s věžemi, oblouky a vnějšími schodišti, jež spojují náměstíčka s kašnami. Piazze San Lorenzo vévodí dóm San Lorenzo z 12. století pyšnící se elegantní gotickou zvonicí s černobílým pásovým dekorem, pompézním průčelím ze 16. století a strohým románským interiérem. Přilehlý Palazzo Papale s úchvatnou lodžií byl zbudován v roce 1266 pro papeže, kteří město často navštěvovali. Od 15.st. funguje jako biskupský palác Palazzetto di Valentino della Pagnota, v němž se dokonce konala párkrát volba papeže. Hlavní náměstí – Piazza Plebiscito – obklopují světské budovy. K nejzajímavějším se řadí Palazzo dei Priori z 15. století, který Baldassare Croce vymaloval freskami s výjevy z dějin města a jeho mytologické minulosti. (Piazza Plebiscito, otevřeno denně) V kostele Santa Rosa můžete spatřit nabalzamované tělo sv. Rosy z roku 1261. Za městskými hradbami, ve Viale Capocci, narazíte na románský kostel Santa Maria della Verita, v jehož kapli vytvořil v 15.století skvostné fresky Lorenzo da Viterbo.

Trhy se zde konají každou sobotu.
Informační kancelář: Piazza San Carluccio 5 tel. 0761-304795

Okolí: asi 30 km jihovýchodně od Viterba leží mezi dvěma údolími na skalnatém výběžku městečko Sutri. Podél města ještě stojí z části etruské a z části středověké hradby s pozůstatky vstupních bran. Město, v němž se narodil Pilát Pontský, je považováno za bránu do Etrurie. Původně etruský amfiteátr vytesaný do skály, upravený Římany pro 6 tisíc diváků, je i dnes využíván pro letní koncerty vážné hudby. Z kamene je vytesaný také nedaleký kostel Madonna del Parto, v němž jsou skloubeny etruské hrobky s antickým chrámem.

V blízkém i vzdálenějším okolí můžete navštívit několik etruských nekropolí, z nichž k největším v regionu patří ta u vesnice Blera. Zachovaly se zde dokonce dva etruské mosty.

Kousek za Viterbem se nachází další manýristická vila ze 16.st. - Villa Lante, která je však pro veřejnost uzavřena. Navštívit však můžete renesanční zahrady architekta Vignoly, jež vilu obklopují. Spatřit zde můžete vodopády,jezírka, fontány a na vlastní kůži můžete poznat tehdy tolik oblíbené kropící žertíky. Zatímco v zahradě chtěl autor zachytit řeku od pramene v horách až po ústí do moře, v okolním parku se pokusil zachytit vývoj civilizace od primitivních lidí až po slavné 16.století.reklama