o nás
    kontaktujte nás
    všeobecné podmínky
    způsob platby
    pojištění
    jak rezervovat
    trajekty
    praktické informace

    na mapě
    dle regionů
    dle parametrů
    dle názvu
    rychlé hledání
    nápověda

    slevy
    dotazník
    novinky

    zastoupení ČR v Itálii
    zastoupení SR v Itálii
    zastoupení Itálie v ČR
    itinerář
    průvodce
    kuchyně

mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Ancona
Ascoli Piceno
Fano
Grotte di Frasassi
Jesi
Loreto
Pesaro
San Leo
Urbino
nahoru
Jako Dorica Ancon bylo město založeno Řeky již ve 4.st.př.n.l. Za vlády císaře Traiana, jehož triumfální oblouk z roku 115 stojí v přístavu, dosáhlo rozkvětu. Další antickou památkou je amfiteátr z 1.st. Ve městě je univerzita, dva paláce Bosdari a Benincasa, sídlo burzy Loggia dei Mercanti z 15.st. V kostele San Domenico pak můžete shlédnout Tizianovo ukřižování. Roku 1733 bylo v přístavu vybudováno pětiboké Lazzaretto, které sloužilo jako karanténní stanice pro imigranty. Pokud se v Anconě zdržíte, můžete navštívit také archeologické muzeum a obrazárnu. Dnes je Ancona hlavním městem regionu a významným přístavem, z něhož je možné pravidelné spojení s Chorvatskem a Řeckem.

V okolí: Necelých 20 km jižně od Ancony leží vesnice Sirolo, v níž během léta probíhají koncerty a divadelní představení.


nahoru
Toto půvabné město obdrželo jméno podle kmene Picenů, který si nakonec v roce 89 před Kristem podmanili Římané. Pravoúhlá síť ulic římského Ascula Picena se odráží i v dnešním rozvrhu městských bloků, avšak většinu návštěvníků přitahují zejména středověké památky.
Úchvatné Piazza del Popolo vévodí Palazzo dei Capitani del Popolo ze 13. století, jehož fasáda je dílem Coly dell´Amatrice, a kostel San Francesco, rozlehlá a poněkud strohá gotická stavba z let 1262 až 1549. Via del Trivio vede na sever, do středověké čtvrti s výhledem na řeku Tronto. Ve Via Cairoli se vypíná dominikánský kostel San Pietro Martire ze 13. století. Naproti stojí kostel Santi Vincenzo e Anastasio (11. století) se starou kryptou zbudovanou nad pramenem, jenž údajně léčí malomocenství. Na Piazza dell´Arringo se tyčí necitlivě zbarokizovaný dóm z 12. století. V jeho Cappelle del Sacramento vás jistě zaujme polyptych od Carla Crivelliho, malíře 15. století. Další jeho práce, a také obrazy od Guida Reniho, Tiziana a Alemanna, visí v Pinacotece Civica (Palazzo Comunale, Piazza Arringo, otevřeno Po-Ne dopoledne). Museo Archeologico které najdete také na Piazza Arringo (Palazzo Panighi, otevřeno Po-So) pečuje o římské, picenijské a langobardské artefakty.

Trhy se konají ve středu a v sobotu.
Informační kancelář: Piazza del Popolo, tel. 0736-253045.

V okolí: Severovýchodně od města se nachází údajně nejhezčí opatství v Marche - Santa Maria della Rocca. Opatství bylo pod skálou Offida postaveno roku 1300. blízko pobřeží leží městečko Acquaviva Picena, v němž můžete navštívit Muzeum historických zbraní. Pokud vás prohlídka unaví, můžete se osvěžit místní specialitou – zelenou anýzovou Anisettou.


nahoru
Starobylé Fano vyniká z řetězce přímořských středisek jižně od Pesara zejména díky krásnému starému centru a historickým pamětihodnostem. Obdrželo jméno podle pohanského chrámu Fanum Fortunea zasvěceného bohyni Fortuně. V minulosti zde končila Via Flaminia (důležitá konzulská cesta z Říma) a město bylo největší římskou kolonií na jaderském pobřeží. Nejvýznamnější starověkou památku Fana ztělesňuje Arco d´Augusto (z roku 2 po Kristu) ve Via Arco d´Augusto. V roce 1463 jen o vlásek unikl demolici Federicem III. z rodu Montefeltrů, který jako papežský kondotiér zničil jeho horní část při obléhání města. Fontana della Fortuna ze 16. století na Piazza XX Settembre uctívá bohyni Fortunu. Rozlehlý Palazzo Malatesta za ní byl vystavěn v roce 1420 a rozšířen roku 1544 pro rod Malatestů, kteří vládli Fanu z Rimini. Uvnitř nalezlo útočiště malé Museo Civico a Pinacoteca Malatestiana (otevřeno Út-Ne) pečující o díla Guercina, Guida Reniho a benátského umělce Michela Giambona.

Trhy se konají každou středu a sobotu.
Info kancelář: Via Cesare Battisti 10, tel. 0721-803534)


nahoru
Jedny z nejrozlehlejších veřejnosti přístupných jeskyní v Evropě vyhloubila jihovýchodně od Jesi řeka Sentino. Z celkové délky (18 km) tohoto jeskynního systému si návštěvníci mohou prohlédnout asi jeden kilometr. Do kolosální Grotty del Vento by se snadno vešel milánský dóm její strop sahá do výšky 240 metrů. Tato jeskyně slouží k různým experimentům, od senzorické deprivace po zkoumání následků dlouhodobého pobytu hluboko pod zemí. Prohlídky jsou zde možné pouze s průvodcem a trvají přibližně 1 hodinu a 15 minut. K jeskyním se dostanete po silnici N76 od  Ancony.


nahoru
Městečko Jesi trůní na protáhlém sklaním hřbetu v srdci zelené kopcovité krajiny, v níž se rodí Verdicchio. Toto již dlouho známé řízné bílé víno se stáčí do ojedinělých nádob – skleněných modelů terakotových amfor, v nichž se kdysi vyváželo do starého Řecka. Přestože v okolí Jesi se rozprostírá mnoho vinic, v samotném městě se víno vůbec nevyrábí.
Palazzo Pianetti z 18. století zaujímá Pinacoteca a Musei Civici (Via XV Settembre, otevřeno Út-Ne), kde se můžete podívat na obrazy z posledního období Lorenza Lotta. Neméně přitažlivý je i přepychový ústřední sál, příklad okázalé rokokové výzdoby, jenž byl v minulosti skvostem paláce. V nedalekém Palazzo della Signoria (Piazza Colocci, tel. 0731-538345 - otevírací dobu je nutné ověřit telefonicky) vystavují malou, ale zajímavou sbírku archeologických nálezů. Za starými městskými renesančními hradbami stojí kostel San Marco ze 14. století, kde vás nadchne kolekce zachovalých giottovských fresek.

Jesi je rodným místem císaře Frederika II. z rodu Hohenštaufů a také hudebního skladatele Giovanniho Battisty Pergolesi (1710-36).

Trhy se konají ve středu a sobotu.
Info kancelář: Piazza della Repubblica 11, tel. 0731-59788.


nahoru
Jedním z nejvíce navštěvovaných míst (každoročně tři miliony poutníků) v Itálii je Loretánská bazilika a její Santa Casa (Piazza Santuario, otevřeno denně).

Dle legendy je „svatá chýše“ rodným domem Panny Marie, v němž Ježíš žil až do svých 30 let. Roku 1291, kdy byli Křižáci vyhnáni muslimy, byl dům přenesen anděly nejprve do Rijeky, pak do Recanati a nakonec 10.12.1294 do vavřínového háje (loreto) jižně od Ancony.

Donedávna byla tato legenda podporována papeži, rektory univerzit i umělci. Až kriticky se k ní však stavěli vědci a protestantští teologové. Vatikán tedy vyslovil přijatelnější myšlenku. Dům v Nazaretu byl po křižáckých válkách rozebrán a převezen na lodích do Loreta, kde byl znovu sestaven. Cihly, fresky i další drobnosti opravdu mohou pocházet Palestiny.

Přesto však zůstává zdejší Madona patronkou letců, dokonce jsou jí připisována vojenská vítězství.

Nehledě na její schopnosti je však kostel opevněn. Bazilika se začala budovat v roce 1468 a na jejím návrhu se zčásti podíleli i renesanční architekti Bramante, Sansovino a Giuliano da Sangallo. Mezi malbami uvnitř nechybí ani díla Lucy Signorelliho.

Museo Pinacoteca, které najdete na Palazzo Apostolico (otevřeno Út-Ne), vystavuje obrazy od Lorenza Lotta. Ani v Loretě nechybí úzké uličky, které jsou zde plné obchůdků s různými upomínkovými předměty.

Trhy se zde konají v pátek.
Informační kancelář: Via Solari 3, tel. 071 – 970276.


nahoru
Pesaro, jedno z nejdůležitějších přímořských letovisek na Jadranu, si do dnešních dnů uchovalo nezaměnitelný ráz. Za promenádou a zdmi bíle omítnutých hotelů vstoupíte do působivé středověké čtvrti. V obrazárně Musei Civici (Piazza Mosca 29, otevřeno Út – Ne) vás uchvátí Belliniho polyptych „Korunovace Panny Marie“ (kolem roku 1470). V muzeu mají i expozici renesanční keramiky. Museo Archeologico Oliveriano (Via Mazza 97, otevřeno Po-So dopoledne) vám nabízí dokonalý průřez historií. Výstava zahrnuje vše od římských památek po artefakty z doby železné, pocházející z nekropole v nedaleké Novilaře. Neopomeňte zajít do kostela Sant´Agostino na Corso XI Settembre. Honosí se pozoruhodnými chórovými lavicemi, které zdobí intarzie zachycující krajiny a epické výjevy. Zajímavý je také Palazzo Ducale ze 16.st. a románsko-gotický Duomo ze 13.st.
Pesaro je také cílem milovníků hudby. V roce 1792 se tu narodil skladatel Gioachino Rossini. V jeho domě - Casa Rossini (Via Rossini, otevřeno Út-Ne) si můžete prohlédnout autorovy memorabilie. Jeho piano a původní rukopisy však opatruje Conservatorio Rossini (Piazza Olivieri 5, otevřeno Po-So dopoledne, ale domluvte se telefonicky: tel. 0721-33670). Rossiniho opery hrají v Teatru Rossini na Piazze Lazzarini během každoročního srpnového hudebního festivalu.

Trhy se konají v úterý a první čtvrtek v měsíci.
Info kancelář: Via Trieste 164, tel. 0721-69341.


nahoru
Jen málo hradů vyhlíží stejně impozantně jako pevnost, která se vypíná nad vesnicí San Leo. Dantovi se toto místo stalo vzorem pro krajinu Očistce a Machiavelli považoval citadelu za nejlepší ukázku vojenské architektury v Itálii. Uvnitř hradeb se v minulosti nalézal i Mons Feretrius, římský chrám zasvěcený Jupiterovi.
Původní římská pevnost (Via Leopardi, otevřeno denně) se v 18. století proměnila v papežské vězení. Jejím nejznámějším vězněm byl legendární Conte di Cagliostro. Tento podvodník, svůdce, mág, felčar a alchymista tu odpykával trest za kacířství v 90. letech 18. století. Jeho cela byla úmyslně situována tak, aby z okna viděl na dva vesnické kostely. Dnes si ji můžete prohlédnout, stejně tak jako malou galerii, salony a majestátní hradby, jež vybudoval v 15. století Francesco di Giorgio Martini pro vévody z rodu Montefeltrů. Tato rozkošná vesnice vyniká roztodivným, kočičími hlavami dlážděným náměstím s úžasným farním kostelem Pieve z 9. století. Byl postaven na základech kaple ze 6. století, zčásti z kamene pocházejícího z chrámu Mons Feretrius. Přímo za kostelem vás jistě upoutá dóm z 12. století, krásná románská památka s rozpadajícími se korintskými hlavicemi a malými římskými sloupy z Mons Feretria. Víko sarkofágu sv. Lva spatříte v kryptě, jejíž stěnu za oltářem zdobí pohanské reliéfy.

Informační kancelář: Piazza Dante 10, tel. 0541 - 916231.


nahoru
Univerzitní město, rozložené mezi dvěma pahorky, je rodištěm stavitele Bramanta a malířů Ucella, Piera della Francescy, Rafaela Santiho. Bylo založeno v roce 185 př.n.l. Římany, ale největší rozkvět začalo prožívat až v 15.-16. století, kdy zde vládl Federico di Montefeltro a jeho následovníci, kteří byli považováni za jedny z největších znalců umění tehdejší Itálie. To je důvod, proč se na zdejším dvoře scházeli četní umělci. V roce 1506 zde byla založena univerzita.
Celé staré město je obehnáno vysokými hradbami s několika vstupními branami: Porta di San Bartolo, Porta Lavagine, Porta S. Lucia a Porta Valbona. V blízkosti každé z těchto bran je možnost parkování.
Dominující a nejznámější stavbou Urbina je Palazzo Ducale na náměstí Piazza Duca Federico - palác postavený ve 2.polovině 15.st. podle plánů Luciana Laurana. Jako jedno ze svých několika sídel jej u řeky Metauro nechali postavit vévodové z rodu Montefeltrů

Mnohé jeho sály byly vyzdobeny předními renesančními umělci, z nichž jmenujme alespoň S. Botticelliho. V části paláce je galerie – Galleria Nazionale delle Marche s díly Raffaela, Botticelliho, Signoreliho, P. Uccella, Tiziana, Belliniho a dalších (otevřeno v pondělí : 9-14 hod., úterý až sobota: 9-19 hod., v neděli a ve svátky 9-22 hod. Vstupné do paláce cca 4 €, volný vstup pro děti do 18 let a důchodce od 60 let). Nachází se zde také skromné muzeum, staré mapy, glóby a pozůstatky slavné knihovny vévody Federica.
Další stavbou na náměstí Piazza Duca Federico je dóm postavený v letech 1474-1534. Původní kopule z roku 1604 se při zemětřesení v r.1789 zřítila, což vedlo k přestavbě celého chrámu, který tak dostal klasicistní podobu. Práce byly ukončeny až v roce 1804. Na bohaté vnitřní výzdobě se podíleli umělci jako F. Barocci, Palma Giovanne, Raffaelino da Regio a mnozí další. Nalevo od dómu je Oratorio della Grotta z počátku 16. století s výzdobou převážně ze 17. století.

V této části města (naproti paláci) je i kostel S. Domenico z 13.-14. století, k němuž přiléhá dominikánský klášter. Z vnější strany kostel zaujme portálem, nad nímž je terakotová plastika od Lucca della Robii. Interiér má výzdobu převážně z 18. století.
Vydáte-li se z náměstí Piazza Duca Federico po Via Vittorio Veneto, přijdete na náměstí Piazza della Repubblica, které je též obklopeno mnoha historickými domy. Zde také najdeme kostel S. Francesco ze 14. století, v jeho apsidě upozorňujeme na dílo F. Barocciho - „Vidění sv. Františka“ z let 1567-70.
Z náměstí Piazza della Repubblica se můžete vydat po Via Barocci, v níž zaslouží pozornost především Oratorio di S. Giovanni Battista (Oratoř sv. Jana Křtitele) ze 14. století s cennými freskami od Jacopa a Lorenza Salimbeniů. Fresky na vnitřní stěně průčelní zdi a anděl na oltáři jsou díla F. Barocciho (vstupné). Blízko je i Oratorio di S. Giuseppe, kde největší pozornost zaslouží skupina „Narození Krista“ od F.Brandaniho (vstupné) a Oratorio delle Cinque Piaghe z roku 1638 s interiérem v rokovém stylu - jedna z nejmenších, ale zároveň nejpůsobivějších.
Z náměstí Piazza della Repubblica také vede Via Raffaelo, ulice lemovaná domy z 15.-17. století, mezi nimiž na levé straně najdete Casa Natale di Raffaelo - rodný dům malíře Raffaela. Umělec zde však bydlel jen do svých 14 let. Dnes je na fasádě pamětní deska a v prostorách domu malé muzeum (otevřeno Po-So 9-13 hod a 15-19 hod., v neděli 9-13 hod., vstupné cca 2,5 €). Na konci ulice je park, v němž stojí velký Raffaelův památník. Mimo uvedené paláce a kostely je ve městě celá řada dalších staveb s renesanční a barokní výzdobou.

V Urbinu je i botanická zahrada na Via Bramante, patřící univerzitě, přístupná veřejnosti (otevřeno Po-Pá 9-13 hod. a 15-18 hod., So 9-13 hod., v neděli zavřeno, volné vstupné).

Trhy se zde konají každou sobotu.
Informační kancelář: Via Rinascimento 1, tel. 0722-2441.

V okolí: V nedaleké Urbanii můžete navštívit další vévodský palác, muzeum či obrazárnu s díly Rubense, Dürera, Tintiretta či Ghirlandaia. Prohlédnout si zde můžete také barokní katedrálu, navštěvovanější však bývá Chiesa dei Morti s muzeem mumií. Muzeum harmonik pak můžete navštívit ve vesnici Castelfidarlo, kde byl akordeon vynalezen.reklama