o nás
    kontaktujte nás
    všeobecné podmínky
    způsob platby
    pojištění
    jak rezervovat
    trajekty
    praktické informace

    na mapě
    dle regionů
    dle parametrů
    dle názvu
    rychlé hledání
    nápověda

    slevy
    dotazník
    novinky

    zastoupení ČR v Itálii
    zastoupení SR v Itálii
    zastoupení Itálie v ČR
    itinerář
    průvodce
    kuchyně

mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Agnone
Campobasso
Isernia
Larino
Tremitské ostrovy
Ururinahoru
Město severovýchodně od Isernie je známo více než tisíciletou výrobou kostelních zvonů. Zvony zde v Marinellské papežské slévárně vyrábějí stále za přítomnosti kněze, který požehná roztavenému bronzu při lití do formy, aby měl zvon čistý hlas. Ve městě můžete spatřit při práci také měditepce. Máte-li volnou půlhodinku, můžete navštívit místní muzeum.

V okolí: U Pietrabbondante, vesnice jižně od Agnone, se nachází části samnitské vesnice s dobře zachovaným divadlem (vstup zdarma).


nahoru
Největší zajímavostí hlavního města a zároveň sídla hrabat z Molise je Castello Monforte, postavené roku 1549 na zbytcích pevnosti zničené zemětřesením. Dnes je zde památník obětem válek. Z kostelů připomínáme románský San Giorgio postavený ve 12. století s freskami ze století čtrnáctého, San Bartolomeo a San Leonardo pocházející ze 13. století. Dobře dochované jsou i hradby. V Museo Provinziale jsou vystaveny archeologické nálezy. Město je známé výrobou těstovin a již od 14.st. je tradičním řemeslem nožířství. Dnes se ve městě nachází také škola karabiniérů a vězení s maximální ostrahou.

Trhy se konají ve středu a v sobotu.
Informační kancelář: Piazza del Popolo, tel. 0736-253045.

V okolí: ve městě Bojano, asi 20 km jihozápadně, se vyrábí sýr scamorza. Najdete zde také hradní zříceninu. Původně samnitské, později římské město Saepinum ležící při hranici s Kampanií, jižně od Campobassa, bylo objeveno roku 1950. Díky tomu, že Saepinum nikdy nebylo důležitým městem, je dodnes dobře zachováno. Fungovalo nadále i po pádu římské říše až do 9.st., kdy město získali Saracéni. Jen malá část římských sloupů sloužila jako stavební materiál v pozdější době. Obyvatelé dokonce přesídlili jižněji do horské vesnice Sepino. Původní město bylo rozděleno dvěma ulicemi a bylo obehnáno hradbami se čtyřmi bránami. Dodnes je patrné fórum, chrám, lázně s fontánou, mauzoleum, tržiště s řemeslnickými dílnami, divadlo nebo bazilika, která sloužila jako hlavní budova soudu. Součástí Casa Impluvio Sannitico, ještě z původního sumnitského města, je nádrž na dešťovou vodu. V areálu jsou také dvě muzea, ale obě jsou uzavřena.


nahoru
Město bylo osídleno již před milionem let, jak dokládají nálezy vesnice objevené v roce 1979 při stavbě silnice. Jedná se dosud o nejstarší osídlení v Evropě. Nálezy a počítačové ukázky můžete shlédnout v Museo Nazionale della Pentria e Isernia. Na památku čtyř tisíc obětí, které zahynuly při bombardování dne 10.9.1943 je na Piazza X Settembre postaven pomník. Ani v roce 1984 nemělo město štěstí – tehdy bylo již po osmé dosti poničeno zemětřesením. Dnes však již toto centrum stejnojmenné provincie žije naplno.

V okolí: Severozápadně od Isernie leží vesnice Cerro al Volturno s velmi působivým hradem. Nedaleko vesnice, směrem k sousední vsi Castel San Vincenzo, se nachází opravený klášterní komplex Abbazia San Vincenzo al Volturno. Barevné byzantské fresky pocházející z 9.st. jsou k vidění v klášterní kryptě. Pozůstatky mužského kláštera ze 7.st. můžete navštívit v areálu Zona Archeologico. Vesnice Venafro, jihozápadně od Isernie, je kromě opuštěného hradu zajímavá také oválným náměstím, které bylo ve středověku zbudováno z původního amfiteátru. Místní vykopávky si můžete prohlédnout v Museo Archeologico Santa Chiara. (Via Garibaldi)


nahoru
Dnešní město leží na sumnitsko-římských základech asi 25 km jihozápadně od Termoli. Nedaleko centra je park, v němž jsou umístěny římské sloupy, hlavice nebo obětní oltář Ara Frentana. Poblíž naleznete pěknou katedrálu San Assunta e San Pardo postavenou počátkem 14. století. Z vnějšku zaujme především kruhové okno a portál, jehož luneta je dílem Francesca Petriniho z roku 1319. Uvnitř se nacházejí malby od F. Solimeny, L. Giordana a zbytky fresek ze 14. století.

Římskou epochu města připomíná také amfiteátr s podlahovou mozaikou nebo lázně.

V Palazzo Comunale dnes sídlí muzeum, které vystavuje rozsáhlou sbírku mincí a velké římské mozaiky, z nichž ta nejstarší pochází ze 3. století před Kristem.


nahoru
Největší zajímavostí nevelkého města při Jaderském pobřeží (severně od poloostrova Gargáno) je katedrála San Basso, postavená na zbytcích římského chrámu v 6. století. V následujících stoletích byla několikrát upravována. Upoutá především fasádou ze 12. století a v interiéru pak zbytky mozaikové podlahy z 10. - 11. století. Uvnitř jsou uloženy ostatky svatého Timoteje (dostával od apoštola Pavla listy s radami, jak obrátit Řeky na křesťanství), které sem z Konstantinopole přivezli termolští křižáci. Ostatky byly před Turky velmi dobře schovány, takže se našly až roku 1945 při opravě chrámu. Ve městě můžete vidět také pevnost postavenou císařem Fridrichem II. ve 13.st. Dnes je zde umístěna observatoř, v níž se určuje italský a středoevropský čas.


nahoru
Tremitské ostrovy patří k zahraničními turisty nejméně navštěvovanějším ostrovům podél italského pobřeží. Největší z nich – San Domino – má písečnou pláž a rozkošné zátoky. Sem byla v roce 8 po Kristu poslána do vyhnanství Julie, vnučka císaře Augusta. Tady také v roce 28 zemřela. Do té aféry byl údajně zapleten Ovidius.

San Nicola, správní středisko souostroví se honosí významnou památkou z 11. století, opevněným opatstvím Santa Maria a Mare.Bylo založeno v 8. století a v 18. století upraveno na vězení. Nakonec sem byli až do roku 1945 deportováni političtí vězni.

Oba ostrovy si oblíbili Italové. Poskytují dobré podmínky ke koupání, i když pobřeží u San Nicoly je skalnaté.


nahoru
Město bylo založeno ve 14.st. Albánci. Každoročně se zde odehrává primitivní závod válečných vozů jako za Římanů.reklama