o nás
    kontaktujte nás
    všeobecné podmínky
    způsob platby
    pojištění
    jak rezervovat
    trajekty
    praktické informace

    na mapě
    dle regionů
    dle parametrů
    dle názvu
    rychlé hledání
    nápověda

    slevy
    dotazník
    novinky

    zastoupení ČR v Itálii
    zastoupení SR v Itálii
    zastoupení Itálie v ČR
    itinerář
    průvodce
    kuchyně

mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Assisi
Gubbio
Montefalco
Monti Sibillini
Narni
Norcia
Orvieto
Perugia
Spello
Spoleto
Todi
Trasimenské jezero
Valnerina
nahoru
Toto půvabné středověké město s ulicemi ověnčenými pelargoniemi, pěknými průhledy a s kašnami na náměstích je dědicem odkazu sv. Františka (kolem 1181–1226). V mládí prý vedl svatý František rozmařilý život, později se ale obrátil na víru a zasvětil svůj život chudým a nemocným. Roku 1209 založil františkánský řád, pohřben byl v bazilice sv. Františka, s jejíž stavbou se začalo dva roky po jeho smrti. Jsou to vlastně dva kostely – jeden vybudovaný na vrcholu druhého. Bazilika je zdobena mnoha uměleckými díly – Lorenzettiho fresky (Snímání z kříže z r. 1323), Giottův cyklus 28 fresek (Život sv. Františka) a další. Po zemětřesení 26. září 1997 město utrpělo vážné škody, jež však byly zhruba do dvou let odstraněny. Hlavnímu náměstí Assisi (Piazza del Comune) vévodí sloupy Tempia di Minerva tvořící téměř zcela zachovalé průčelí chrámu z doby císaře Augusta. V protějším Pallazu Comunale sídlí Pinacoteca Comunale, obrazárna vystavující díla zdejších středověkých umělců. Na Corsu Mazzini stojí Basilica di Santa Chiara, místo věčného spánku sv. Kláry, Františkovy společnice a zakladatelky chudých klarisek (řádu jeptišek). V jedné z kaplí visí kříž s Ukřižovaným Kristem, který údajně kývl hlavou a přikázal Františkovi, aby „opravil boží stánek“. Pochází z nádherného kostela San Damiano choulícího se v olivových hájích jižně od Porty Nuovy. Dóm (San Rufino), zbudovaný ve 12.-13. století, vyniká skvostným románským průčelím. Uvnitř ukrývá malou obrazárnu a v kryptě několik archeologických nálezů. Můžete si zde také prohlédnout křtitelnici, v níž byl pokřtěn i svatý František, svatá Klára a císař Bedřich II. Od dómu vede Via Maria delle Rose k působivému, byť značně pozměněnému hradu Rocca Maggiore (přestavěn roku 1367). Ve východní části města, nedaleko Rocca Minore, můžete navštívit také římský amfiteátr. Na Piazze San Pietro se tyčí prostý, pečlivě zrestaurovaný románský kostel San Pietro ze 13. století. V nedalekém Oratoriu dei Pellegrini, hospici pro poutníky z 15. století, vás jistě uchvátí krásně neporušené fresky od Mattea da Gualdo.
Ve městě je také Fakulta ekonomická a cestovního ruchu.

Trhy se konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza del Comune 12, tel. 075-81 25 34.


nahoru
Gubbio je spolu s Assisi městem nejvíce prostoupeným středověkou atmosférou v Umbrii. Krásu jeho klikatých uliček a domů s terakotovými taškami umocňují zalesněné Apeniny. Město, jež pod názvem Tota Ikuvina založili ve 3. století před Kristem Umbrové, získalo v 1. století po Kristu význačné postavení coby římská kolonie Eugubium. V 11. století, kdy se stalo nezávislou obcí, se již Gubbio rozrostlo po svazích hory Monte Ingino. Od roku 1387 do roku 1508 mu vládli vévodové z rodu Montefeltrů, kteří sídlili v Urbině. Dóm ze 13. století charakterizuje valená klenba, jejíž oblouky vytvářejí symbol modlících se rukou. V gotickém Palazzo dei Consoli ze 14.st. je dnes obrazárna a archeologické muzeum. Palác byl zřejmě jedním z prvních ve středověké Itálii vybaven vodovodním potrubím a může se pyšnit 26 toaletami. Mimo jiné zde můžete spatřit bronzové eugubijské tabulky se záznamy etruského a některého z umbrijských jazyků. Sedm bronzových desek bylo objeveno v roce 1444 a dokládají jistou koexistenci mezi Římany, Etrusky a Umbrijci. Středověká Via dei Consoli vás zavede k Palazzo del Bargello ze 13. století. V této kamenem obložené budově kdysi úřadoval policejní velitel. Spatříte zde také Fontanu dei Matti (Fontánu bláznů), pojmenovanou podle místní legendy. Ta praví, že každý, kdo ji třikrát obejde, pomate se na mysli. Hrůzostrašnými legendami jsou opředeny i zazděné Porte della Morte (Dveře smrti), jejichž nejlepší příklad najdeme ve Via dei Consoli. Údajně se jimi vynášely z domů rakve s mrtvými. Byly použity vždy jen jednou a pak zapečetěny. Dnes se však předpokládá, že měly zřejmě obranný účel: hlavní dveře se zatarasily a tento úzký průchod, za nímž bývalo úzké schodiště, se dal již lépe ubránit. Ve spodní části města se tyčí kostel San Francesco (1259-82), známý sedmnácti vybledlými freskami s výjevy ze Života Panny Marie (1408-13) od Ottaviana Nelliho. Naproti uvidíte Tiratoio (Lodžii tkalců). V jejím stinném podloubí se sušila vlna. Západně odtud si prohlédněte trosky římského amfiteátru z 1. století po Kristu. Na opačné straně na kopci nad městem, kam vede i lanovka, se tyčí bazilika sv. Ubalda, v níž je patron města pohřben.

Trhy se zde konají každé úterý.

Informační kancelář: Piazza Oderesi 6, telefon 075-922 06 93.


nahoru
Montefalco je nejúchvatnější ze všech krásných vesnic ve Spoletském údolí. Její název (Sokolí hora) vychází z vysoké polohy a panoramatické podívané do okolní krajiny. Vesnici, protkanou uličkami někdy až příliš úzkými i pro auta, projedete ani ne za pět minut. Snadno tu však strávíte celé dopoledne, jehož velkou část zabere prohlídka úplně nového Musea Civico di San Francesco (Via Ringhiera Umbra 9, tel.: 0742 – 37 95 98, otevřeno duben – září: denně, říjen – březen: út – ne) v bývalém kostele sv. Františka. Skvostem jeho sbírky je Život sv. Františka (1452) od Benozza Gozzoliho, živě pojatý cyklus fresek, v mnohém připomínající Giottovy malby v Assisi. Z dalších zastoupených malířů tu visí díla Perugina, Tiberia d’Assisi a Nicola Alunna – všichni se řadí k předním umbrijským umělcům středověku. Skromný gotický kostel Sant’Agostino v Corsu Mameli, který se začal stavět v roce 1279, krášlí fresky ze 14.-16. století a ukrývá tři mumie. Na hlavním náměstí se prodává místní víno, například tělnaté červené Sagrantino di Montefalco. Na Via Verdi můžete navštívit kostel St. Chiara, v němž jsou uloženy ostatky sv. Kláry (pozor! nezaměňovat za sv. Kláru z Assisi). Kláře se zjevil Kristus s tím, že nesení kříže je již příliš těžké. Nabídla mu pomoc, že jeho kříž ponese ve svém srdci. Po smrti byl na jejím srdci údajně nalezen výrůstek ve tvaru kříže. Hned před městskými hradbami se tyčí kostel Sant’Illuminata s okouzlujícími freskami od Francesca Melanzina, místního umělce 16. století. Asi 2 km vzdálený kostel San Fortunato – v pěkném prostředí – zdobí fresky od Gozzoliho a Tiberia d’Assisi. Pod oltářem hlavního kostela si můžete prohlédnout pozůstatky sv. Fortunata, který byl roku 390 umučen.

Trhy se zde konají každé pondělí.

Okolí: Nejúžasnější polohou ve Spoletském údolí se vyznačuje vesnice Trevi. Jižně od ní, u silnice mířící právě do této vesnice, stojí kostely San Martino (16. století) a Madonna delle Lacrime (1487 – 1522) s malbami od Perugina, Tiberia d’Assisi a dalších. Atmosféru nedalekého jezírka vytvořeného prameny Fonti di Clitunno dotváří kostelík s freskami ze 7.-8. století.


nahoru
Toto pohoří ve východní části Umbrie nabízí nejnespoutanější a nejúchvatnější scenérii v kraji a nedávno bylo vyhlášeno národním parkem. Monti Sibyly dlouhé 40 km tvoří součást Apenin, horského pásma, jež se táhne po celé délce Apeninského poloostrova. Nad ostatní vrcholy se zvedá velrybí hřbet Monte Vettore (2476 m), která je zároveň třetí nejvyšší v Itálii. Vypíná se poblíž jeskyně mýtické Sibyly, po níž bylo pohoří pojmenováno. Po stezkách v Monti Sibillini se můžete vypravit na vysokohorské túry. Úzké serpentiny vás zavedou k fascinujícím přírodním zákoutím. K nejkouzelnějším patří Piano Grande, rozlehlá náhorní plošina obklopená amfiteátrem hor. Osídlena je pouze krásná ale zanedbaná víska Castellucio, k níž se dostanete po silnici z Norcie a Arquaty del Tronto.

Informační kancelář: Largo Givanni Battista Antinori 1, Visso, telefon 0727-955 26.


nahoru
Na kraji městečka na kopci nad řekou Nera stojí římský most. Centrum města tvoří Piazza dei Priori, na níž stojí Palazzo dei Priori ze 14.st. s pěknou loggií a kašnou. Spojením tří měšťanských domů vznikl na protější straně Palazzo del Podesta. Než vejdete do Pinacotecy, která je umístěna v prvním patře paláce, všimněte si nad hlavním vchodem plastik ze 13.st. V ulici Via Mazzini byla v původním kostele San Domenico zřízena nová galerie, v níž je přestěhována většina obrazů. Můžete zde také obdivovat nástěnné malby ze 14.-16.st. pocházející z kostelů okolních vesnic. Ve městě stojí také katedrála z 12.st. s mramorovou podlahou a mozaikou Krista z 9.st.

V okolí: Necelých 20 km severně od Narni se nachází, kvůli zemětřesení a občanským válkám, opuštěná římská osada Carsulae. Dominantou volně přístupného římského areálu (největšího v Umbrii) je kostel San Damiano postavený z místních ruin. Přesto se však zachoval amfiteátr, lázně, studny, hroby a dokonce část původní Via Flaminia i s vyjetými kolejemi.

Jižně od Narni, asi 15 km, se nachází zatím turisty neobjevené římské vykopávky Ocrículum. Do budoucna se zde plánuje rozsáhlý archeologický areál, zatím jsou však trosky pokryté popínavými rostlinami.


nahoru
Horské městečko Norcia (česky Nursie) - rodiště sv. Benedikta a jeho sestry sv. Scholastiky - představuje výhodnou základnu pro výlety do Valnerini a Monti Sibillini. Proslulo lanýži a výtečnými uzeninami, a tak se právem řadí k předním místům italské gastronomie. Nejvýznamnější památky se nacházejí na Piazze San Benedetto se sochou sv. Benedikta. Východní stranu lemuje kostel San Benedetto, jehož portál ze 14. století zdobí sochy sv. Benedikta (patron Evropy) a jeho sestry sv. Scholastiky. Podle legendy stojí na místě narození sv. Benedikta a v kryptě skutečně objevíte zbytky stavby z 5. století. Velmi pravděpodobně však byl zbudován na troskách římského chrámu, neboť se zde rozkládalo fórum římské kolonie Nursia. Nalevo sousedí s kostelem nedávno zrenovovaný Palazzo Comunale. Na protější straně se tyčí dominanta Norcie, strohá papežská pevnost Castellina (1554). Dnes zde najdeme muzeum se starými dřevěnými plastikami Norcii v průběhu staletí zpustošila řada zemětřesení, která poznamenala i dóm z roku 1560 stojící nalevo od Casteliny. Nedaleký Sant‘ Agostino ve Via Anicia se honosí pěknými freskami ze 16. století. Na blízké Piazze Palatina objevíte Oratorio di Sant’Agostinaccio s krásným stropem ze 17. století. Ve Via Umberto se ukrývá Edicola (1354) podivný tabernákl údajně vyhotovený pro velikonoční procesí.

Trhy se konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza San Benedetto, telefon 0743-828173.

V okolí: Severně od Norcie leží městečko Preci, které bylo známo školou chirurgů se specializací na odstraňování ledvinových kamenů. Více se však proslavilo kastrací mladých mužů, kteří projevovali vlohy k opernímu zpěvu. U nedalekého Piedivalle leží opatství San Eutizio s románským kostelem ze 12.st.


nahoru
Orvieto je opravdu strhující. Trůní na 300 metrů vysoké plošině nad vinicemi. Návštěvníci sem přicházejí obdivovat zejména dóm, který se řadí k nejvelkolepějším románsko-gotickým katedrálám v Itálii. Byl vybudován v letech 1290-1590 na památku bolsenského zázraku. Už z dálky upoutají čtyři pilíře, které nesou okřídlené symboly čtyř evangelistů. Interiér zdobený pásy barevného mramoru už vás, vzhledem k průčelí, nemůže příliš nadchnout. Za zmínku ale jistě stojí Poslední soud od Luca Signorelliho (1499-1504), freska s bolsenským zázrakem od místního umělce Ugolina di Prete, Madona s dítětem od Gentile da Fabriana nebo jemně propracovaná křtitelnice z 15.st. u hlavního vchodu. Naproti katedrály stojí Museo Civico (neboli Museo Claudio Faina) se sbírkou etruských váz a sarkofágů (Piazza Duomo 29, telefon 0763-341511, otevřeno denně a říjen-březen: út-ne). Samotné etruské hrobky ze 6.st.př.Kr můžete spatřit za hradbami města na opačné straně. Výlet si můžete udělat také do rozsáhlého labyrintu chodeb ve skále pod samotným městem. V ulici Via Scalza stojí kostelík San Lorenzo in Arari z konce 13. století, jehož stěny zdobí fresky zachycující umučení sv. Vavřince (byl upečen na roštu). Jako oltář (arari) zde poněkud překvapivě slouží původní etruský obětní stolec. Vydáte-li se až k západnímu cípu města, dojdete ke kostelu San Giovenale s nejstarším interiérem ve městě zdobeným nástěnnými malbami. Via Malabranca vás dovede k Sant’Andrea s jedinečnou dvanáctibokou zvonicí, jež byla součástí původní budovy z 12. století.

Obrovskou studnu Pozzo di San Patrizio, která měla zásobit město v případě napadení, nechal vyhloubit papež Klement VII. v roce 1527. Stavba 62 metrové šachty, do které míří dvě schodiště, trvala deset let. Po 248 schodech kráčeli oslíci, kteří tak vytahovali vodu na povrch. Název je odvozen od údajně podobné jeskyně v Irsku, v níž roku 493 zemřel sv. Patrik. (Viale San Gallo, telefon 0763-34 37 68, otevřeno denně)

Trhy se konají ve čtvrtek a sobotu.

Informační kancelář: Piazza Duomo 24, tel. 0763-341772.

V okolí: Necelé 2 km od města si můžete prohlédnout další etruské pohřebiště ze 6.st.př.n.l.


nahoru
Staré jádro Perugie se rozprostírá kolem Corsa Vannucci pojmenovaného na počest místního malíře Pietra Vannucciho alias Perugina. V jižní části Corsa končí velké pohyblivé schodiště, které sem vede od autobusového nádraží a které vás sveze podzemními ulicemi. Na severním konci leží Piazza IV Novembre, jíž dominuje Fontana Maggiore ze 13. století, kterou ztvárnili Nicola a Giovanni Pissano. Naproti fontány se nachází Palazzo dei Priori (1293-1443) v němž dnes sídlí Umbrijská národní galerie. Sály zdobené freskami a vzácným nábytkem doplňují díla Pinturicchia, Perugina, Bonfiglia, Fra Angelika nebo Peira della Francesky. Vzadu se tyčí dóm San Lorenzo z 15. století. Po stranách portálu se všimněte sochy papeže Julia II. (1555) a kazatelny, spodobněné pro kostel San Bernardino (1425) v Sieně. Capella del Santo Anello ukrývá „svatební prsten“ Panny Marie – těžký achát, jenž prý mění barvu podle charakteru svého nositele. Obětinami ověnčený pilíř v hlavní lodi krášlí renesanční malba Madonny delle Grazie od Giana Nicoly di Paolo. Postavě se připisuje zázračná moc a matky sem přicházejí s právě pokřtěnými dětmi. V příčné lodi spočívají ostatky papežů Urbana IV. a Martina IV. Na Corso Vannucci stojí také budova středověké městské burzy Collegio di Cambio, jehož stěny zdobí Peruginovy fresky. Severně odtud, na Piazza Fortebraccio, stojí mohutný Arco di Augusto, jehož spodní část pamatuje ještě etruskou Perugii. Horní část oblouku postavili Římané poté, co se roku 40 př. Kr. města zmocnili. Nad náměstím, na Corso Garibaldi, zůstává původně románský kostel s barokním interiérem Sant‘ Agostino. Přestože zůstal zachován kůr a části fresek, zřejmě nejvíce vaši pozornost upoutají cedulky s textem, jaké obrazy zde visely než je napoleonští vojáci odvezli do Francie. Tuto ulici těsně před hradbami uzavírá kostel Sant‘ Angelo, který byl v 5. století vybudován na kruhových základech pohanského chrámu. Z původní stavby se dodnes zachovalo 24 sloupů z různého druhu kamene. Dále od Corsa, na Piazze San Fransesco, stojí Oratorio di San Bernardino (1457-61) s pestrobarevným průčelím od Agostina di Duccio. Za starými městskými hradbami na Borgu XX Giugno se rozkládá San Pietro, kostel s nejvýstřednější výzdobou v Perugii. Byl založen v 10. století a přestavěn v roce 1463. V pěkném interiéru vás asi nejvíce zaujme dřevěný kůr (1526). V jihovýchodní části města na Piazza Giordano Bruno naleznete největší kostel v Umbrii San Domenico budovaný v letech 1305-1632. Původní románský interiér, zničen již v 16.st., byl nahrazen barokním. Uvnitř najdete gotický náhrobek Benedikta XI. (kolem roku 1304) a vyřezávaný oblouk od Agostina di Guccio. Větší okna z barevného skla můžete spatřit už jen v milánské katedrále. Vedle kostela stojí Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (San Domenico, Piazza Giordano Bruno, tel.: 075-572 71 41, otevřeno denně), které vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek etruských památek. Perugia totiž byla důležitým centrem etruské federace 12 měst.

Právě v Perugii vzniklo roku 1265 hnutí flagelantů, které bylo později prohlášeno za kacířské. Flagelanti se mrskali, za měsíčních nocí tancovali a zpívali v ulicích a chřestili lidskými kostmi, aby odčinili hříchy a zlo na světě. Ve středověku město ovládala rodina Baglioniů, která se „proslavila“ krevní mstou, masovým vražděním i incesty.

Dnes se ve městě vyrábí kromě těstovin také nejlepší italská čokoláda Perugino. Stojí zde také Italská univerzita pro cizince, kterou založil Mussolini. Také díky tomu se zde promítá mnoho filmů, pořádají se kulturní akce a koncerty, což v jiných částech chybí.

Trhy se zde konají denně.

Informační kancelář: Piazza IV. Novembre 3, telefon 075 – 572 33 27.

V okolí: Asi 7 km východně, v Ponte San Giovanni, se nachází etruská hrobka Volumniů ze 2.st.př.n.l. Jižně od Perugie se nacházejí dvě menší města, ve kterých můžete zakoupit hodnotný dárek. Vzdálenější Deruta je proslavena keramikou, hlínu zde zpracovávali už Římané. V bližším Torgianu si můžete zakoupit některé ze skvělých místních vín, případně se s vinařstvím obeznámit v místním Muzeu vína.


nahoru
patří k nejznámějším vesnicím Spoletského údolí. Pozemky v jejím okolí daroval císař Augustus svým legionářům za věrné služby, takže se z tehdejšího Hispella stal jakýsi domov důchodců. Město se honosí také římskými rozvalinami jako Porta Consolare a dvouvěžová Porta Venere, najdeme zde také amfiteátr. Spello se však proslavilo hlavně freskovým cyklem od Pinturicchia v Capelle Baglioni v kostele Santa Maria Maggiore (12.-13.st.) ve Via Consolare. Fresky líčí výjevy z Nového zákona. Ve Via Cavour stojí gotický kostel Sant’Andrea (13. století) s dalšími Pinturicchiovými freskami. Ulice se mění ve Via Garibaldi, která vede ke kostelu San Lorenzo, baroknímu klenotu z 12. století.

Trhy se zde konají každou středu. Informační kancelář: Piazza Matteotti 3, telefon 0742-301009.

Okolí: Neméně navštěvovanou vesnicí ve Spoletském údolí je Bevagna, která vznikla coby zastávka na cestě Via Flaminia (římská silnice, která protínala tuto část Umbrie). Na náměstí Piazza Silvestri se tyčí dva románské kostely San Silvestro a San Michele (pozdní 12. století). Náměstí dobře doplňuje kašna z roku 1889. V Palazzo Comunale sídlí od 19.st. divadlo – jedno z nejhezčích v Umbrii. Ve Via Porta Guelfa si můžete prohlédnout mozaiku, která kdysi dotvářela atmosféru lázní.

Východně od Foligna stojí Abbazia di Sassovivo, benediktinský klášter z 11.st., který se může pyšnit křížovou románskou chodbou.


nahoru
Spoleto, jež založili Umbrové, spravovali jako jednu z nejdůležitějších římských kolonií Langobardi. Od 6.st. bylo Spoleto hlavním městem jednoho ze tří vévodství patřících rodině Langobardů. Koncem 9.st. již hranice vévodství sahaly až k Římu. V polovině 12.st. však bylo město zničeno Barbarossou. Roku 1499 byla vládkyní města jmenována dcera papeže Alexandra VI. – Lucrezia Borgia. Polohou v zalesněné krajině patří Spoleto k nejkouzelnějším umbrijským městům. Jeho městskou atmosféru umocňují strhující památky.
V jižní části města na Piazza Liberta spatříte restaurované římské divadlo, které je dodnes využíváno pro různá představení, ale hlavně zde probíhá mezinárodní festival umění dei Due Mondi. Část původní plochy divadla zabírá již od středověku kostel a klášter Sant’Agata. Dnes zde sídlí archeologické muzeum. Na vedlejším Piazza della Fontana uvidíte kostel Sant’Ansano, jehož kryptu pokrývají fresky ze 6. století. Jedinou městskou bránou dochovanou mimo hradby je Arco di Druso, římský oblouk z 1. století po Kristu. Nedaleko odtud najdete pozůstatky Římského chrámu a zachovalé umbrijské hradby z 6.st.př.n.l. V Palazzo Comunale (Piazza del Municipio, telefon 0743-2181, otevřeno út-ne) je umístěna také Pinacoteca Comunale, v níž můžete shlédnout také rané práce umbrijského umělce a Peruginova žáka - Lo Spagna. Naproti se nachází ojedinělá svatyně z 12.st. - Sant’Eufemia. Vysoké oblouky na ochozech (matronei) sloužily k oddělení mužské a ženské části. V 8.st. zde původně stál palác, z něhož jsou v kostele viditelné dva sloupy. Kousek před vámi se pak otevře Piazza del Duomo ve tvaru vějíře s dómem z 12. století. Nenechte si ujít fresky z 15.st. od florentského umělce Fra‘ Filippo Lippi, který zde byl v hrobce navržené jeho synem Filippinem Lippi pochován. V 17.století se však při opravách kostela tělo zesnulého ztratilo. V katedrále je také uložen jeden ze dvou dochovaných dopisů sv. Františka a ikona, darovaná městu roku 1185 císařem Barbarossou. Nad dómem se vypíná pevnost Rocca, kterou nechal vybudovat kardinál Albornoz. Chtěl tak ve střední Itálii obnovit ve 14.st. ztracenou moc církve. Do 80. let 20.st. zde byla věznice s nejvyšší ostrahou, od té doby probíhá rekonstrukce, aby zde mimo jiné mohlo být zřízeno muzeum spoletského vévodství. V podhradí se můžete pokochat pohledem na Ponte delle Torri. Tento most o délce 230 m a výšce 76 m vybudovaný ve 14.st. gubbijským architektem Gattaponem měl původně sloužit jako akvadukt přivádějící vodu z nedalekého Monteluca. Později však sloužil i jako úniková cesta z hradu Rocca.
V severní části města na Piazze Garibaldi stojí románský kostel San Gregorio z roku 1069. Do jeho úzké fasády a nevýrazné zvonice jsou však zakomponovány fragmenty římských budov. Zachovaly se zde kamenné zpovědnice a také části fresek. Římskou epochu připomíná také nedaleký amfiteátr, v němž byly údajně zabity tisíce křesťanských mučedníků.
Ze zajímavých kostelů v dolní části města uveďme například San Salvatore ze 4. století. Nedaleko narazíte na svatyni San Ponziano s úchvatným, typicky umbrijským románským průčelím s trojdílným výškovým rozvrhem.

Trhy se konají v úterý a pátek.

Informační kancelář: Piazza della Libertá 7, tel. 0743-22 03 11.


nahoru
Todi, shlížející do údolí Tibery, patří k nejúžasněji situovaným městům na kopci v Umbrii. Kdysi etruská a později římská osada s několika kostelíky, třemi strohými veřejnými paláci a mnoha klidnými zákoutími si dodnes uchovala středověký ráz. Většinu lidí sem láká hlavně Piazza del Popolo na němž se tyčí dóm s románskými a raně gotickými prvky. Byl vystavěn ve 13. století na troskách římského Apollónova chrámu. Uvnitř najdeme mistrovsky vyřezávaný kůr z 16.st. a jemné vitráže ze století devatenáctého. Na náměstí se vypínají také nově zrestaurovaný Palazzo dei Priori (1293-1337) a dva propojené paláce Palazzo dei Capitano (1290), v němž působí Museo Etrusco-Romano i Pinacoteca Comunale (telefon 075-89561, otevřeno út-ne, v dubnu denně), a Palazzo del Popolo (1213). Několik kroků od náměstí si můžete prohlédnout kostel San Fortunato (1292-1462), pojmenovaný po prvním todském biskupovi, s bohatě zdobeným gotickým portálem (1415-58). Kromě nádherného chóru vás upoutá nejslavnější klenot kostela nástěnná malba Madona s dítětem (1432) od Masolona di Panicale. Odtud se můžete vydat na procházku zahradou Giardino Pubblico. Vidět zde můžete také kostel Santa Maria della Consolazione z roku 1607, který údajně vychází z Bramantova staršího nákresu kostela sv. Petra v Římě. Je to prý jeden z nejhezčích renesančních kostelů v Itálii. Na Piazza del Vecchio Mercato můžete spatřit velké oblouky – niches – jež jsou posledními pozůstatky dávné římské kolonie.

Trhy se konají každou sobotu.

Informační kancelář: Piazza Umberto I. 6, telefon 075-894 33 95.


nahoru
Italské čtvrté největší Lago Trasimeno, je od hlavního města regionu vzdálené necelých 30 km. V jezeře, které dnes tvoří s nejbližším okolím přírodní rezervaci, jsou tři malé ostrůvky. Na březích je několik menších městeček jako: Castiglione, Magione, Passignano nebo Tuoro. Poblíž posledně jmenovaného, dle názvu zřejmě u Sanguineta (místo krve) nebo u Ossaie (místo kostí), se roku 217 př.n.l. odehrála bitva mezi Římany a Hannibalovým vojskem. Při porážce tehdy padlo 16 tisíc římských vojáků.


nahoru
Valnerina (údolíčko řeky Nera), vinoucí se širokým pásem východní Umbrie, odvodňuje Monti Sibillini a hory v okolí Norcie. Rozhodně navštivte klášter San Pietro in Valle nad vesnicí Coleponte. Byl založen v 8. století a patří k jedněm z mála dochovaným památkám z doby Langobardů. Stěny hlavní lodi krášlí mnoho fresek z 12. století. (Terni, telefon 0744-780316, otevřeno denně) Nicméně mnohem populárnější jsou Castate delle Marmore nedaleko Terni, jež se řadí k nejvyšším (165 m) vodopádům v Evropě (informace poskytne turistická kancelář).

Informační kancelář: Piazza Garibaldi, Cascia, telefon 0743-711 47.reklama